...
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА “Аналіз ефективності виробництва продукції тваринництва” PDF Печать E-mail

ПЛАН

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження ефективності виробництва продукції тваринництва.

РОЗДІЛ 2. Розрахунки.

2.1 Організаційно-економічні фактори господарювання.

2.2. Аналіз динаміки і виконання плану поголів’я, продуктивності і валового виходу продукції тваринництва.

2.3. Аналіз продуктивності і виконання планових завдань по продуктивності продукції тваринництва.

2.4. Аналіз собівартості продукції тваринництва.

2.5. Аналіз фінансових результатів від реалізації та рівня рентабельності.

РОЗДІЛ 3. Шляхи та підрахунок резервів збільшення виробництва продукції тваринництва, підвищення її ефективності.

 

Вступ

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвес¬тиції. Усе це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. У роки економічної кризи підприємства намагалися досягти збільшення прибутків не за допомогою ретельного економічного розрахунку, зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.

Хоч у такий спосіб окремим підприємствам і щастило тимчасово досягти бажаних результатів, але в цілому цей підхід призвів до поглиблення економічної кризи. З 2000 року в країні відзначається початок стабілізації економіки та економічного зростання. Цей новий етап розвитку незалежної України, розбудови її державності має ознаменуватися й удосконаленням економічної роботи на підприємствах. Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшен¬ня методики економічного аналізу, розширення його використання на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.

Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, ауди¬тору, ревізору. Економічний аналіз має бути на озброєнні кожного менеджера для формування управлінських рішень. Уміння користуватися ним зміцнює й удосконалює економічне мислення.

Мета: провести аналіз виробництва продукції тваринництва.

Завдання: визначити організаційно-економічні фактори господарювання, знайти шляхи та підрахувати резерви збільшення виробництва продукції тваринництва та підвищення її ефективності.

Об’єкт дослідження: ДП «ДГ» Пасічна.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження ефективності виробництва продукції тваринництва.

Обсяг валової продукції тваринництва залежить від розміру галузей і продуктивності одиниці розміру галузей. Розміри галузей у тваринництві характеризуються середнім за певний період поголів’ям тварин за їх статевими і віковими групами.

Під час аналізу валової продукції великої рогатої худоби виділяють такі групи тварин: молочне стадо корів (основна продукція — молоко і приплід телят в головах приплоду та живій вазі), молодняк тварин і ті, які поставлені на відгодівлю (продукція — приріст, живої ваги); у свинарстві — поголів’я свиноматок (продукція — приплід поросят і жива вага приплоду), молодняк свиней (приріст живої ваги); у вівчарстві — поголів’я овець (продукція — приріст живої ваги та настриг шерсті): у птахівництві — поголів’я птиці в тис. голів (продукція — приріст у ц та кількість отриманих яєць у тис. штук); у бджільництві — кількість бджолосімей (продукція — вага отриманого меду, воску тощо), у рибництві — площа водного дзеркала ставків у гектарах (продукція — вага виловленої риби).

Продуктивність тваринництва відображують показниками виходу продукції на одиницю розміру відповідних галузей: надій молока на одну корову, приплід телят на 100 корів, приріст живої ваги на одну голову молодняка і відгодівельних тварин (середньодобовий приріст у грамах, річний — у ц тощо); приплід поросят на одну свиноматку, приріст молодняка та відгодівельного поголів’я свиней на одну голову; приріст і настриг вовни на одну вівцю; приріст живої ваги птиці у ц та несучість птиці на одну голову або на 100 голів; вихід меду та іншої продукції на одну бджолосім’ю; вилов риби з 1 га водного дзеркала водоймищ тощо.

Зміни обсягу виробництва продукції тваринництва внаслідок впливу кожного фактора аналізують переважно за допомогою способу ланцюгових (послідовних) підстановок або абсолютних різниць. Для аналізу способом послідовних підстановок визначають умовний показник валової продукції при фактичному поголів’ї і плановій (базисній) продуктивності тварин. Порівнянням цього показника з плановим обсягом продукції визначають вплив на обсяг валової продукції зміни поголів’я тварин, з фактичним обсягом продукції — вплив продуктивності тварин.

При аналізі валової продукції тваринництва одним із важливих показників її обсягу є середнє поголів’я продуктивних тварин, яке визначають як співвідношення кількості кормоднів до календарної кількості днів у періоді (рік — 365 днів). Цей показник залежить від кількості вихідного поголів’я й обороту стада тварин. Під вихідним поголів’ям розуміють наявну кількість тварин на початок або на кінець відповідного періоду; під оборотом стада — рух (надходження і вибуття) тварин упродовж відповідного періоду.

При аналізі валової продукції великої рогатої худоби виділяють такі групи тварин: молочне стадо корів (основна продукція — молоко і приплід телят), молодняк тварин і ті, які поставлені на відгодівлю (приріст живої ваги).

Продуктивність тварин відображується показниками виходу продукції у розрахунку на одну голову. До них належать: надій молока на одну корову, приріст одної голови тварин, яйценосність одної несучки, настриг вовни з однієї вівці тощо.

Для оцінки досягнутого рівня продуктивності показники порівнюють з даними за минулі періоди, середніми за кілька років, по об’єднанню, групі однотипних і передових господарств.

Рівень продуктивності тварин залежить від багатьох факторів. Одним із найважливіших є забезпеченість кормами та їх використання.

До складу кормової бази входять різні види кормів, які об’єднують у групи: концентровані, грубі, соковиті, зелені, корми тваринного походження, мінеральні. Важливим показником для оцінювання рівня використання кормів є витрати кормоодиниць на 1 ц продукції тваринництва. При аналізі він розглядається як результат впливу зміни двох факторів:

продуктивності тварин;

витрат кормів на одну голову.

Для аналізу впливу цих факторів визначають умовний показник витрат кормоодиниць на 1 ц продукції при планових витратах кормів на 1 голову тварин і фактичній їх продуктивності.

У тваринництві, на відміну від рослинництва, продукція надходить більш-менш рівномірно впродовж року. Це дає змогу проводити економічний аналіз виконання плану виробництва тваринницької продукції за кожний місяць та інші періоди року в помісячному розрізі.

При аналізі виробничої програми з тваринництва важливо систематично контролювати виконання плану з показниками обороту поголів’я тварин та його продуктивності. Методика такого контролю хоч і нескладна, проте досі її застосовували переважно для річного аналізу виконання виробничої програми. Упродовж року в практиці господарства контроль виконання виробничої програми тваринництва часто обмежується щоденним зведеннями про хід виробництва молока, яєць та продаж продукції державі. Не менш важливим є підсумковий аналіз виробництва у тваринництві, який проводять наприкінці кожного місяця.

Виконання виробничої програми тваринництва аналізують за кожною обліковою групою тварин з деталізацією загальногосподарських показників по відділках, фермах та інших виробничих підрозділах.

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!
 

Яндекс.Метрика >