...
РОЗРАХУНКОВА РОБОХА: „ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ" PDF Печать E-mail

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОХА на тему: „ ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

 

ЗМІСТ

Вступ

1. Суть і значення маркетингу в сучасній економіці

1.1. Побудова (удосконалення) організаційної структури управління маркетингом

1.2. Організаційна культура і створення умов для ефективної роботи служб маркетингу

1.3. Організація ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими підрозділами підприємства

 

2. Організаційно-економічна характеристика та спеціалізація підприємства

3. Аналіз формування ринку та організація збуту продукції

4. Фінансові результати виробничо-збутової діяльності підприємства

5. Способи ефективної організації маркетингу на підприємстві Висновки

Список використаних джерел

 

з 1. Суть і значення маркетингу в сучасній економіці

1.1. Побудова (удосконалення) організаційної структури управління

маркетингом

Організація маркетингової діяльності, або маркетингу, охоплює:

1) побудову (удосконалення) організаційних структур управління маркетингом;

2) організаційну культуру і створення умов для ефективної роботи працівників маркетингових служб;

3) організацію ефективної взаємодії маркетингових та інших служб підприємства.

Організація маркетингу на підприємстві має базуватися на таких

основних принципах: •простота маркетингової структури;

•забезпечення ефективної системи зв'язків між підрозділами; •невелике число ланок маркетингової структури;

•гнучкість і пристосованість до змін маркетингового середовища функціонування.

Організаційна структура управління маркетингом і рівень її функціонування, поряд з обраною корпоративною стратегією, має першорядне значення для забезпечення досягнення мети підприємства.

Організаційну структуру маркетингової діяльності на підприємстві можна визначити як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, котрі займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю.

Службу маркетингу створюють, передусім, для забезпечення гнучкого пристосування всієї діяльності торговельного підприємства до економічної ситуації (прибутки, ціни, кон'юнктура), що змінюється, і до потреб споживачів на ринку.

Служба маркетингу в умовах ринкової економіки — це та ланка в управлінні підприємством,     яка     спільно     з     виробничою,     фінансовою,     збутовою, технологічною,   кадровою   та   іншими   видами   діяльності   утворює   єдиний інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів ринку й отримання на цій основі прибутку.

Маркетингова структура має вирішальне значення для успішної реалізації концепції маркетингу. Для організації маркетингу немає універсальної схеми. Відділи (служби) маркетингу можуть мати багато видів оргструктур.

Організаційна структура служби маркетингу визначається специфікою діяльності підприємства, числом ринків, на яких воно функціонує, специфікою товарного портфеля, масштабами збуту, ресурсами, структурою управління підприємством. Схема організації відділу маркетингу може бути змінювана залежно від ознаки її побудови.

Розрізняють п'ять видів організаційної структури служби маркетингу:

функціональну; географічну (регіональну); товарну; ринкову; матричну і види комбінацій перелічених ознак.

Функціональна організація служби маркетингу основана на розподілі елементів маркетингової діяльності між службами за функціями (реклама і стимулювання збуту, маркетингові дослідження тощо).

Управління цими службами здійснює віце-президент з маркетингу (директор, його заступник з маркетингу, начальник відділу маркетингу та інші).

Ця структура доцільна, коли число ринків і кількість товарів у підприємства невеликі, і розглядають їх як однорідні. Переваги: простота, функціональна спеціалізація, легкість координації; водночас їй властиві такі недоліки: по мірі розширення асортименту товарів і ринків знижується ефективність, недостатня гнучкість стратегії; труднощі в розробці плану за конкретними товарами (ринками) і в координації діяльності; не стимулює впровадження нововведень.

Важливими завданнями функціональних маркетингових служб є забезпечення орієнтації всієї діяльності підприємства на використання принципів маркетингу, на координацію роботи всіх підрозділів і служб підприємства на цьому напрямі.

Географічна (регіональна) організація — це об'єднання маркетингових дій у службах, утворених відповідно до території) яку вони обслуговують, тобто організаційна структура управління маркетингом, в якій фахівці з маркетингу згруповані за окремими географічними районами.

 

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >