...
Порівняння документів: “ЮНЕСКО-1996”, “Economic Change” та “Окінавська Хартія”. PDF Печать E-mail


У документах, що ми розглядаємо, чітко видно ідею використання інформаційних технологій на благо людства. І у документі 1996 року говориться, що треба зрозуміти та вплинути на ті фундаментальні зміни, які несе за собою інформаційна революція. Зазначається, які технологічні досягнення лежать в основі цих змін ( цифрова обробка інформації, створення мультимедіа, техніка цифрового “уплотнення”, швидкий розвиток комп?ютерів тощо). Для досягнення мети, за документом, треба виробити нові підходи і методи мислення, а також треба сприяти розвитку досягнень інформаційної революції.
В Окінавській Хартії зазначено, що треба не лише сприяти переходу до інформаційного суспільства, але й досягти повної реалізації його переваг. Для цього потрібне проведення економічних та структурних реформ з ціллю досягнення ідеальної ситуації для використання інформаційних технологій, раціональне керування економікою, розробка інформаційних мереж, розвиток людських ресурсів та активне використання інформаційних технологій в державному секторі. Також в Хартії, на відміну від документу 1996 року, наведені основні принципи якими слід керуватись для досягнення найбільшої вигоди для інформаційного суспільства.
У 4 розділі Всесвітньої доповіді з інформації та комунікацій “Економічні зміни” прикладом все зростаючого використання інформаційних технологій є те, що вже в 1992 р. виробництво програмного забезпечення перевищило виробництво комп?ютерного обладнання (53% ринку), а в 2000 р., за прогнозом документу, обсяг продажу програмного забезпечення дорівнюватиме 660 млрд. дол. з 1 трлн. дол. загального обсягу ринку (66%). Також наводиться приклад процвітаючої корпорації Microsoft, доход якої в 3 чверті 1995-1996 рр. склав 1,6 млрд. дол.
Аналізуючи положення у секторі інформаційних технологій, автори “Economic Change”, відмітили в ньому 2 тенденції:
?    Все більш швидкий розвиток виробництва електронного обладнання
?    Швидкі темпи зростання мультимедійної індустрії.   
У “ЮНЕСКО - 1996” зазначено багато проблем, найголовнішою з яких є проблема, пов?язана з концепцією універсальної служби і з тим, як буде еволюціонувати право на комунікацію в цифровому світі. Також проблемами є  проблема доступу до інформації, проблема оплати послуг та електронної безграмотності, ризик ізоляції населення, проблема збереження культурної самобутності тощо.
В “Окінавській Хартії” головною проблемою названо електронно-цифровий розрив як між країнами, так і всередині них. Лідери ведучих країн світу погодились, що ключовою складовою їхньої стратегії має бути рух у напрямку забезпечення загального доступу для всіх. Зокрема, для вирішення цієї проблеми вони погодились удосконалювати мережевий доступ, звертати особливу увагу на можливості доступу малозабезпечених верств населення, сприяти розвитку “зручних для користування технологій”.
В 3 розглянутих документах проаналізовано розвиток інформаційних технологій та його переваги для розвитку людства, сказано які зусилля будуть для цього прийняті лідерами держав ( в “Окінавській Хартії”). Було згадано і проблеми, що постають в зв?язку з цим, та можливі шляхи їх вирішення.

 

Яндекс.Метрика >