...
Переваги і недоліки хеджування PDF Печать E-mail

Переваги і недоліки хеджування

Безперечно те, що всі учасники ф'ючерсного ринку віддають перевагу хеджуванню, тому що воно забезпечує багато позитивних моментів [21].
1. При торгівлі товарами або фінансовими інструментами істотно знижується ціновий ризик. Звичайно, повністю позбутися ризику неможливо, але добре виконане хеджування на ринку з відносно стабільним базисом забирає значну частину ризику. Хеджування підвищує фінансову стабільність бізнесу, мінімізує коливання прибутку, викликане змінами цін на сировину, відсоткові ставки або курси валют.
2. Хеджування не перетинається зі звичайними операціями і дає можливість забезпечити постійний захист ціни без необхідності змінювати політику запасів ресурсів або використовувати гнучку систему форвардних контрактів.
3. Забезпечується велика передбачуваність у плануванні. Ф'ючерсні контракти укладаються для поставки в майбутньому на багато місяців наперед, що дає змогу чітко планувати діяльність. Скажімо, переробне підприємство повинно забезпечити себе сировиною і зберігає готову продукцію доти, доки її не куплять. Маючи відповідні ф'ючерсні контракти, воно може управляти фінансовим ризиком шляхом заміни угоди на сировину і готову продукцію на ф'ючерсному ринку. Завдяки цьому можна ефективно регулювати надлишок запасів або їх дефіцит.
4. Хеджування полегшує фінансування операцій. У бізнесі прийнято надавати під забезпечення позики запаси товарів, і хеджування відіграє істотну роль у визначенні обсягів такого кредитування.
Для нехеджованих запасів товарів зарубіжний банк надає кредит у розмірі коштів, виділених компанією на ці цілі, тобто у співвідношенні 50:50. Якщо ці запаси хеджуються, то частка банківського кредиту може досягати 90%, а решта фінансується компанією.
До того ж банк більше довіряє кредитам, які видані під зобов'язання, покриті ф'ючерсними контрактами.
Якщо хеджування розпочате, зовсім не обов'язково ліквідувати його тільки після здійснення угоди на реальному ринку. Можна вести операції "всередині" хеджування, викуповуючи частину контрактів раніше визначеного терміну і потім знову продаючи їх, якщо ціни збільшуються. Проте ці операції набирають спекулятивного характеру, оскільки ф'ючерсна позиція за кількістю і напрямком не відповідала реальному ринку.
5. Хеджування забезпечує можливість зберігати в таємниці присутність на ринку відомих компаній завдяки великій місткості біржі порівняно з ринком реального товару та анонімності біржових операцій.
Хеджування найбільш активно використовують торгові і посередницькі фірми, компанії, що займаються зберіганням, переробкою і доробкою товарів, а також ті, що випускають готову продукцію.
Водночас потрібно зазначити певні проблеми, що виникають при здійсненні операцій хеджування. Через зміну базису ф'ючерсні контракти не завжди повністю захищають від цінових коливань наявного ринку. Базовий ризик тим більший, чим більше сорт наявного товару відрізняється від специфікації ф'ючерсного контракт)'.
До негативних моментів можна зарахувати також несумісність спотового і ф'ючерсного ринків. У зв'язку з тим, що ф'ючерсні контракти є стандартними, вони не завжди ідентичні з особливими умовами зобов'язань спотового ринку. Так, кількість може не відповідати одиниці ф'ючерсного контракту. Можуть бути відмінності в якості, в термінах форвардної угоди наявного ринку і місяцях поставки ф'ючерсного контракту.
Проблема лімітування цін на ф'ючерсних біржах може створювати складнощі хеджеру при відкритті або закритті позиції в певні дні через викривлення співвідношення цін реального ринку і ф'ючерсних котирувань.
І, нарешті, якщо хеджер здійснює операції на кількох біржах, він повинен ретельно вивчати правила торгівлі кожної біржі, бо, попри загальні принципи побудови біржової торгівлі, кожна біржа встановлює власні правила і регламент."Біржовий ринок Солодкий М. О."

 

Яндекс.Метрика >