...
КУРСОВА РОБОТА: “ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ” PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА: “ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ”

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ______________________________________________________3

Розділ 1.Теоретичні засади формування податкової системи

1.1. Стан та розвиток податкової системи України __________________5

1.2. Склад і структура податкової системи_________________________9

Розділ 2.Аналіз впливу податків на фінансово – господарську діяльність підприємств ( на матеріалах сільськогосподарських підприємств Хмельницької області)

2.1. . Податок на додану вартість (ПДВ) ____________________________14

2.2. Фіксований сільськогосподарський податок _____________________23

Розділ 3. Адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу  _________________________29

Висновки та пропозиції _____________________________________38

Список використаної літератури _______________________________ 40

 

 

 

ВСТУП

 

Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямків розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо.

Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягається шляхом чіткої регламентації бюджетної діяльності через впровадження виваженої податкової політики.

В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі.

Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини.

Сьогодні податкова система України перебуває на етапі кардинальних перетворень — готується до прийняття Верховною Радою України проект Податкового кодексу України. В державі постійно проводиться політика зміни системи оподаткування, але, на жаль, не завжди продумана, економічно обґрунтована, та не завжди це відбувається у комплексі з іншими фінансовими нововведеннями.

Характерним і дестабілізуючим фактором для України сьогодні є значна кількість податків, безсистемне надання пільг, значний податковий тягар, часті зміни податкового законодавства тощо.

Одним з важливих чинників економічного зростання країни — модернізація та вдосконалення податкової служби України. Від технічного стану, кваліфікації фахівців та рівня комп’ютеризації служби залежить наповнення дохідної частини бюджету, що є запорукою добробуту населення та держави.

Головною метою даної роботи є надання стислої характеристики діючої системи оподаткування, окреслення проблем та шляхів удосконалення податкової системи, обґрунтування необхідності запровадження Податкового кодексу України.

Реалізація мети даного дослідження обумовила необхідність вирішення наступних завдань:

-   розглянути економічні основи побудови податкової системи;

- вивчити склад і структуру податкової системи України;

- проаналізувати механізм оподаткування агропромислових підприємств податком на додану вартість та фіксованим сільськогосподарським податком;

- оцінити перспективи розвитку податкової системи України, адаптацію податкового законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Об’єктом дослідження є сільськогосподарські підприємства Хмельницької області в цілому та ВАТ “Западинське” та СКВ “Прогрес” Кам’янець - Подільського району зокрема.

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

1.1. Стан та розвиток податкової системи України

Податки є важливою формою фінансових відносин у суспільстві і як форма фінансових відносин виникають з появою держави. Податки – це обов’язкові платежі, що їх установлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

Податкова система – це сукупність податкових відносин, регламентованих нормами фінансового права, закріплених в податкових законах та інших нормативно - правових актах з питань оподаткування, державних органів, які організовують і контролюють надходження податків та інших видів обов’язкових платежів.

Податкова система повинна чітко визначити всю сукупність податків, зборів та обов’язкових платежів, їх форму та структуру, методи побудови і стягнення, постійно здійснювати фінансовий контроль за виконанням податкових зобов’язань.

Кожна держава в світі енергійно використовує свою податкову систему для регулювання ринку та грошового обігу.

Молода Українська держава протягом десяти останніх років створює свою власну податкову систему, яка враховує досвід інших країн, але не є простим його копіюванням. Адже податкова система кожної окремо взятої держави повинна відображати конкретні особливості країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, географічне положення, кліматичні умови країни та безліч інших чинників. Ось чому форми оподаткування однієї країни суттєво відрізняються від форм оподаткування іншої, і в світі немає хоча б двох країн світу з повністю однаковими системами оподаткування.

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >