...
КУРСОВА РОБОТА: ВПЛИВ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА: ВПЛИВ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

З М І С Т

 

Вступ 3

Розділ 1. Поняття лізингу та тенденції його розвитку. 4

1.1 Практика зарубіжних країн та сучасний стан лізингу в Україні. 4

1.2 Види лізингу та його особливості в різних країнах. 10

Розділ 2. Організаційно-економічний механізм лізингових операцій з імпортної техніки для АПК. 18

2.1 Ринок імпортної сільськогосподарської техніки в Україні. 18

2.2 Аналіз можливих варіантів фінансування придбання техніки. 24

Розділ 3. Економічний розрахунок ефективності лізингового проекту. 29

Висновки та пропозиції 37

Список використаної літератури 39

 

 

В С Т У П

 

Лізинг машин і обладнання є однією з найбільш економічно вигідних форм вкладення капіталу. Про це засвідчує той факт, що в даний час світовий обіг коштів по лізингових операціях досяг декількох сотень міліардів доларів. Ефективний вплив лізингу на процес відтворення основних фондів і нормалізацію фінансово-економічного стану сільськогосподарських товаровиробників пояснюється тими потенційними можливостями, які закладені в лізинговій формі підприємницької діяльності, а саме в праві володіння і користування майном.

Лізинг в світовій економіці займає друге місце за обсягом інвестицій після банківського кредиту, тому він є одним із найбільш прогресивних методів матеріально-технічного забезпечення виробництва і відкриває користувачам широкий доступ до передової техніки і технології. Ще Арістотель в «Риториці» відзначив, що багатство полягає не у володінні майном на основі права власності, а у його використанні. Це основна ідея лізингу - щоб отримати прибуток, не обов’язково мати техніку у власності, достатньо лише мати право її використовувати і одержувати прибуток. Не випадково у США кожен четвертий долар, вкладений у розміщення і модернізацію виробництва, витрачається не на придбання машин, а на їх тимчасове користування.

В країнах з розвинутою ринковою економікою лізингові операції для багатьох об’єктів господарювання стали переважаючими при технічному переозброєнні матеріально-технічної бази матеріально-технічної бази виробництва.

В країнах світу різкий стрибок лізингового ринку припадає на останнє десятиріччя. Менше як за 10 років інвестиції в обладнання через механізм лізингу виросли в світі майже в 5 разів і досягли 250 млрд. Доларів США.

 

 

Розділ 1. Поняття лізингу та тенденції його розвитку.

1.1. Практика зарубіжних країн та сучасний стан лізингу в Україні.

Лізингові операції — це вид фінансування капітальних вкладень. Лізинг став ефективним фактором інтенсивного розвитку в цілому економіки західних країн, забезпечуючи її конкурентоздатність на світовому ринку. Лізингові взаємини можна розглядати і як форму міжнародних економічних відносин, що являють собою операцію здачі в оренду обладнання фірмою однієї країни фірмі іншої країни. Остання розраховується орендною платою за рахунок виробленої продукції. Фінансова оренда устаткування передбачає водночас і його викуп.

Характерною рисою сучасного лізингу є його тяжіння до промислове стабільно розвинутих країн. У 90-х роках світовий обсяг лізингових інвестицій в устаткування та обладнання оцінювався у 280 млрд. америк. дол., у тому числі на США припадала понад третина світових угод із лізингу в порівняльних цінах, на Великобританію і ФРН — близько 4%, на Японію — 17,1%. Темпи приросту лізингових операцій у Швейцарії, Італії й Швеції перебільшують зростання тотожних інвестицій в Японії і США.

Міжнародний лізинг має високі темпи розвитку. Для окремих країн щорічний приріст лізингових контрактів за останні роки становив ЗО—40%. Правове й фінансове регулювання лізингових операцій у західних країнах здійснюється за допомогою спеціальних законодавчих актів або судових рішень (угод).

Україна не є винятком, бо вже діє прийнятий 16 грудня 1997 р. закон "Про лізинг". У ньому фактично зроблено спробу закріпити практику лізингу, введено визначення суб'єктів лізингу, перелік лізингових операцій і порядок їх здійснення.

На нашу думку, визначений у законі термін "лізинг" дуже ускладнений. Подано два види лізингу: фінансовий і оперативний. Вони мають відмінності. Так, фінансовий лізинг — це договір, у результаті якого лізингоодержувач отримує у платне користування майно (продукцію) від лізингодавця на строк, не менший від строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Тобто сума відшкодування вартості об'єкта має включати не менш як 60% вартості лізингового об'єкта. Після закінчення строку договору фінансового лізингу майно (продукція) переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >