...
Курсова робота “Організація роботи працівників апарату управлвння і її вдосконалення” PDF Печать E-mail

Курсова робота “Організація роботи працівників апарату управлвння і її вдосконалення”

 

(за матеріалами ТзОВ "Агрофірма Надія" с. Довжок Кам’янець-Подільського району

 

 

Зміст

Вступ

1. Огляд літератури по темі курсової роботи………………………………

2. Коротка організаційно-економічна характеристика господарства і умов виробництва……………………………………………………………….

3. Аналіз рівня організації праці керівників і спеціалістів досліджуваного підприємства………………………………………………………………

3.1.Структура і апарат управління. Затрати на його утримання

3.2.Організація і умови праці різних категорій управлінських працівників

3.3.Використання робочого часу керівника за день, тиждень

3.4.Планування трудової діяльності керівника господарства і його підрозділів

3.5.Визначення рівня організації управлінської праці

4. Удосконалення організації праці керівника і спеціалістів колективного сільськогосподарського підприємства

4.1.Раціональний розподіл функцій між керівниками і спеціалістами

4.2.Раціоналізація систем управління господарством

4.3.Удосконалення методів і прийомів роботи. Проведення зборів народ.

4.4.Покращення умов праці і забезпеченості агротехнікою

4.5.Покращення інформаційного забезпечення керівників і спеціалістів господарства

4.6.Економічна ефективність запропонованих заходів

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додаток

 

 

 

 

 

Вступ

Необхідність подолання кризи в аграрному секторі економіки України зумовлює потребу поліпшити систему управління виробництвом, створити найоптимальніші умови для розвитку ринкового механізму управління господарством.

Адже управління виробництвом тепер визначається, як спеціальний вид професійної діяльності, що повинен відповідати вимогам наукової організації, ґрунтуватися на досягненнях науки і передового досвіду, забезпечувати  підвищення продуктивності праці, забезпечення здоров’я працюючих.

Необхідним завданням управлінням виробництвом у підприємствах, організаціях, як свідчить досвід є розроблення організаційного механізму управління: науково - обґрунтованої організації будови підприємств і ефективних структур управління, раціонального рівня централізації управлінських функцій, оптимальної для конкретних умов норми керованості, доцільного розподілу обов’язків між керівниками, заступниками та головними спеціалістами.

Актуальною є також проблема пов’язана з суб’єктивною діяльністю людей і кооперацій праці, організаційно-правове регламентування діяльністю керівників, спеціалістів, забезпечення потрібної кваліфікації і стабільності керівних кадрів, поліпшення роботи колективних органів управління.

Отже в сучасних умовах , які диктує ринок по відношенню до сільськогосподарського виробництва, дана тема курсової роботи є актуальною.

Дослідження і аналіз по темі: «Організація роботи працівників апарату управління і її вдосконалення», будемо проводити на матеріалах ТзОВ агрофірми «Надія» с. Довжок, Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Метою даної курсової роботи є виявлення особливостей і недоліків системи управління, діяльності управлінського апарату управління і конкретного можливостей вдосконалення управління в нових умовах.

 

 

 

1. Огляд літератури на тему курсової роботи

Успішне подолання економічної кризи і розвиток економіки у вирішальній мірі залежить від кадрів «Кадри вирішують все» - гасло відоме в історії більше тисячі років, не так давно не сходило із шпальт засобів масової інформації та офіційних документів.

Багато вчених намагалися створити загальну теорію організації праці. Фундаментальні наукові дослідження з питань організації праці були проведені в 30-40-х роках, багато положень з яких не втратили свого значення і в наші дні сюди відноситься «Принципи організації» П.М. Кержинцева, «Трудові установки»О.К. Голтєва, «Загальні принципи науки та органзації» С.С.Чєхотіна, дослідження О.А. Єрманського, А.А. Попова, ЄФ. Розмировича та інших авторів, серед праць сучасних учених економістів можна відібрати праці О.Д. Дейнеко, Л.М. Когаліної, І.Ф. Ліскуненка, Г.Х. Попова, Г.С. Спутнера, В.А. Тихонова та ін..

Що таке організація праці? Згідно із визначенням Й.С. Завадського організація праці – це система заходів, що забезпечують раціональне використання робочої сили, яка включає відповідну розстановку працівників у процесі виробництві, подія і кооперацію, методи, нормування і стимулювання праці, організацію робочих сил і місць їх обслуговування і необхідні умови праці. Таке визначення має загальний характер і розкриває зміст організації будь-якого виду праці.

Організацію управлінської праці включає також сукупність дій спрямованих на  погодження і впорядкування діяльності працівників у процесі виконання ними службових функцій [10 ст.226]

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >