...
КУРСОВА РОБОТА: Науково-теоретичні основи організації виробництва галузі рослинництва PDF Печать E-mail

КУРСОВА РОБОТА: Науково-теоретичні основи організації виробництва галузі рослинництва

 

План

 

Вступ

1 Науково-теоретичні основи організації виробництва галузі рослинництва

1.1  Поняття ринку і ринкових відносин

1.2  Теоретичні аспекти організації нових форм збуту продукції на сільськогосподарському ринку

2.Сучасний стан управління розвитком виробництва продукції рослинництва

2.1. Природно-виробнича і організаційна структура підприємства

2.3 Управлінські заходи по стимулюванню розвитку виробництва продукції рослинництва

3  Перспектива розвитку галузі рослинництва

3.1  Планування посівних площ, урожайності та валових зборів

3.2.  Планування затрат на виробництво

3.3 Планування ефективності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції рослинництва

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

Вступ

На сучасному етапі реформування економіки України недостатньо вирішеним питанням залишається пошук шляхів ефективного розвитку ринкового господарства з метою регулювання обсягів виробництва продукції по збуту. Особливо відчутно ця проблема позначається на функціонуванні продовольчого ринку, рівень розвитку якого впливає на забезпеченість населення продуктами харчування та соціально-економічний стан держави.

Ринок сільськогосподарської продукції відрізняється від інших ринків певними основними особливостями. Він представлений товарами першої необхідності, які задовольняють передусім фізіологічну потребу людей в харчуванні. Якість продукції та безпечність її споживання залежить не тільки від якості сировини і технологій виробництва, а й від умов та строків зберігання і реалізації продукції.

Крім того, характер споживання продуктів харчування пов’язаний із специфікою кліматично-географічних умов регіону та національними традиціями населення порівняно з продукцією інших ринків. Обсяг споживання продуктів харчування обумовлюється фізіологічними можливостями людини, а також пов‘язаний із встановленими нормами національного харчування та культурою споживання суспільства.

Початковий етап формування аграрного ринку в Україні характеризується стихійністю обмінних процесів, що пов‘язано з поступовим переходом до ринкових умов господарювання при одночасній відмові від регулювання товаропотоків сільськогосподарської продукції з її споживачами, існуванням проблеми готової продукції. Ігнорування особливостей сільськогосподарського виробництва, дії об‘єктивних економічних законів призвели до негативних результатів. В наслідок цього основний тягар ліг на найбільш незахищене сільське господарство.

При написанні роботи були використані праці вчених економістів, враховувались нормативно-правові акти та звітність обраного для дослідження господарства. Дослідження проведене на матеріалах СТОВ „Колос”  с. Оринин Кам‘янець-Подільського району, Хмельницької області.

На сьогодні організація ринків продукції рослинництва і тваринництва є основною проблемою сільського господарства. Тому мета даної роботи показати основні напрямки проблеми: ефективність виробництва і реалізації продукції, об‘єми виробництва і реалізації, ринки збуту, шляхи вдосконалення ринків рослинництва і тваринництва.

Методологічною основою дослідження є закони економічного розвитку суспільства, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних фахівців стосовно дослідження теоретичних основ ринкових відносин та проблем формування і розвитку ринку зерна, молока та інших сільськогосподарських продуктів.

 

 

1. Теоретичні обґрунтування проблеми реалізації сільськогосподарської продукції

 

1.1.Поняття ринку і ринкових відносин

 

Функціонування АПК може здійснюватись через сукупність обмінних операцій, це регулюють господарські зв‘язки при здійсненні купівлі продажу сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки, тобто у формі сільськогосподарського ринку. Кожна сільськогосподарська ринкова система акумулює сільськогосподарську сировину, трансформує її харчові продукти та розподіляє їх між споживачами. Як будь-який ринок, сільськогосподарський ринок можна розглядати з позиції виробників і споживачів продукції, які утворюють відповідні системи ринку, відрізняються один від одного структурою та обсягом товарообороту.[1ст.43]

Взагалі, сучасний ринок – це ступінь сукупностей економічних відносин між домашніми господарствами, різними типами фірм та організацій і державою з приводу купівлі продажу товарів і послуг у сфері обігу та механізм забезпечення цього процесу відповідно до законів товарного виробництва і грошового обігу.[2. ст.16]

Ринок існує багато тисячоліть і є складовою економічної діяльності людей. Поняття ринку пов’язане з обміном товарів. Ринкові відносини та роль ринку в житті людей зазнавали постійних змін. На перших етапах існування ринку, коли виробництво було натуральним і в обмін надходили невеликі обсяги товарів, ринок відігравав незначну роль у підтриманні необхідних пропорцій у суспільному виробництві розподілі та споживанні. Зросли обсяги ринкових операцій купівлі-продажу, роль ринку. Із допоміжної ланки технологічного характеру він перетворився на координатора економіки [21. ст.16].

Ринок – це стратегічна одиниця будь-якої економіки і являється сферою, обміну товарів послуг та їх еквівалентів, організований за законами товарно-грошових відносин.

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >