...
Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів PDF Печать E-mail

Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів

У біржовій діяльності єдиної типової системи біржового клірингу і розрахунків поки що не розроблено. Кліринг і розрахунки на кожній великій біржі організовуються самостійно і мають як спільні, так і відмінні ознаки. Крім того, існують принципові відмінності у клірингу і розрахунках на ринку цінних паперів і ринку ф'ючерсних капіталів.
Основна особливість розрахунково-клірингового процесу на ринку цінних паперів полягає в необхідності перереєстрації проданого цінного паперу з одного власника на іншого.
Основні етапи розрахунково-клірингового процесу укладених угод із цінними паперами на фондовій біржі [4: 42; 54]:
• реєстрація угоди на біржі;
• підтвердження учасниками угоди її реквізитів;
• передача коштів і цінних паперів від клієнтів до брокерів;
• передача коштів і цінних паперів брокерами в розрахункову палату біржі;
• передача цінних паперів розрахунковою палатою в депозитарний центр для їх перереєстрації на нового власника;
• перереєстрація цінних паперів у депозитарії на нового власника;
• повернення цінних паперів (нових) у розрахункову палату біржі;
• передача коштів і цінних паперів з розрахункової палати відповідним брокерам;
• передача брокерами коштів і цінних паперів їхнім новим власникам.
Час, що займає клірингово-розрахунковий цикл, тобто час між укладенням угоди і розрахунками за нею, називають розрахунковим періодом.
У країнах з розвиненою інфраструктурою фондового ринку розрахунковий період, як правило, фіксований, хоча може залежати від типу цінного паперу.
Дата розрахунків (розрахунковий день) (Д) визначається за формулою:
Д = Т + П,
де Т - дата укладання угоди; П - кількість днів, що даються на виконання розрахункових операцій.
Наприклад, в Англії для розрахунків за цінними паперами встановлено п'ять днів, за облігаціями - два, за ф'ючерсними контрактами - один день.
Протягом розрахункового періоду відповідні брокери повинні одержати від своїх клієнтів за куплені для них акції, з одного боку, кошти, а з іншого - продані цінні документи або документи, що заміняють їх (сертифікати, свідоцтва, трансфертні документи тощо).
У розрахунковий день брокер-продавець передає в розрахункову палату цінні папери й одержує за них з розрахункової палати відповідні кошти (наприклад, чек). Водночас брокер-покупець передає в розрахункову палату кошти за куплені цінні папери, але одержати ці папери, зареєстровані на нового власника, він зможе лише через кілька днів, які необхідні для їх перереєстрації в депозитарії. Покупець акції дістає право одержувати дивіденди за акцією з моменту укладення угоди на її купівлю, але право власника акції він одержує лише з дати реєстрації акції відповідного акціонерного товариства в реєстрі його акціонерів. Реєстр (регістр) акціонерів ведеться реєстратором, обраним компанією.
10.4. Напрямки розвитку систем клірингу і розрахунків
Подальший розвиток клірингових систем на біржовому ринку відбувається за такими напрямками:
• скорочення витрат на кліринг і розрахунки, що припадають на одну угоду (або стримування їх збільшення);
• прискорення процесу клірингу і розрахунків за допомогою скорочення термінів здійснення клірингових і розрахункових операцій;
• інтернаціоналізація клірингу і розрахунків на світовому фондовому і ф'ючерсному ринках.
Шляхи досягнення зазначених цілей:
• дематеріалізація цінних паперів;
• перехід на електронну торгівлю цінними паперами і ф'ючерсними контрактами;
• уніфікація розрахункових періодів на світовому біржовому ринку.
Дематеріалізація цінних паперів, тобто їх існування в безпаперовій формі, е формою електронних записів на рахунках у комп'ютерних системах, що уможливлює перехід до створення єдиного національного (а в перспективі і світового!) електронного депозитарію цінних паперів. Це істотно спрощує і здешевлює процеси, пов'язані з перереєстрацією іменних цінних паперів під час їх купівлі-продажу. Використання безпаперової форми цінних паперів дасть можливість уникнути проблем, пов'язаних із втратою цінних паперів, їх підробкою, затримкою постачань тощо.
Перехід на електронну форму біржових торгів стає можливим завдяки комп'ютеризації економіки і розвитку засобів зв'язку. Це сприяє розширенню біржового ринку і його глобалізації, здешевленню торгівлі, спрощенню багатьох процедур біржового торгу, автоматизації процесів клірингу і розрахунків. У перспективі за допомогою електронних торгів кожен клієнт зможе безпосередньо укладати угоди на фондовому ринку, минаючи інститути біржових посередників.
Уніфікація розрахункових періодів у різних країнах є необхідною основою інтернаціоналізації національних ринків."Біржовий ринок Солодкий М. О."

 

Яндекс.Метрика >