...
Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи PDF Печать E-mail

Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи

Фінансовий контроль - одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за законністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави.
Цей вид контролю здійснюється:
1) за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;
2) щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат.
Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів.
Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу.
Об’єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.
Суб’єктами  фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об’єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.
Державні органи контролю насамперед перевіряють використання фондів державних органів, тобто дотримання вимог законів, що регулюють фінансові взаємини між господарськими суб’єктами, між державою і населенням.
Фінансовий контроль держави спрямований насамперед на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах державної форми власності.
Важливий напрям фінансового контролю - своєчасне і повне виконання фінансових зобов’язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.
У цілому фінансовий контроль держави спрямований на

O пошук резервів зростання фінансових ресурсів на виробництво,

O правильне відображення в господарських операціях їхньої вартості,

O виявлення непродуктивних витрат.
Вплив фінансового контролю на процеси, пов’язані з функціонуванням фінансів, виявляється через фінансові санкції та інші заходи з усунення виявлених недоліків.
Матеріали фінансового контролю використовують для прийняття управлінських рішень, а також для внесення змін у чинне фінансове законодавство.
Принципи фінансового контролю:

O незалежність (виключення матеріальної чи моральної зацікавленості перевіряючого);

O гласність (результати перевірок публікуються для широкого загалу);

O превентивність (попереджувальний характер фінансового контролю);

O дієвість (за результатами контрольної перевірки завжди  приймаються певні заходи);

O регулярність (контроль проводиться з певною періодичністю);

O об'єктивність (контроль проводиться згідно з вимогами чинного законодавства);

O всеохоплюючий характер (по можливості фінансовий контроль повинен охоплювати всі сторони фінансово-господарської діяльності).

 

Яндекс.Метрика >