...
Соціальні пенсії і державні соціальні допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям PDF  | Печать |  E-mail

Соціальні пенсії і державні соціальні допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям

Допомога малозабезпеченим сім’ям  надається, якщо у сім’ї з поважних і незалежних від неї причин середньомісячний сукупний доход є нижчим від прожиткового мінімуму  сім’ї.
До складу сім’ї враховуються особи, що проживають разом і (або) об’єднані законними правами та обов’язками щодо утримання, а саме: чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти, які навчаються у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації та професійно – технічних навчальних закладах з денною формою навчання до досягнення 23 років і не мають своїх власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I  та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним.
До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між   прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї (приклади додаються).
До стабілізації економічного становища в Україні розмір допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік (2002р. – 80 грн; 2003р. – 80 грн), 2004 р. – для працездатних осіб – 80 грн, непрацездатних осіб – 110 грн, інвалідів – 115 грн) .
Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), - на 20 відсотків.
Середньомісячний сукупний доход сім’ї враховується  за шість місяців, що передують місяцю звернення за допомогою.
У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, коли:
1. Працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім осіб, які в установленому  порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько – консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми – інвалідами віком до 16 років та особами, які досягли 80 – річного віку);
2. З’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела до існування, а також хто – небудь із її складу протягом дванадцяти місяців  перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку, або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує  10 – кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
3. Сім’єю навмисне подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру;
4. Якщо у власності або володінні малозабезпеченої сім’ї є:
•    більше однієї квартири (будинку), за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

•    земельна ділянка площею понад 0,6 га (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти - інваліди);

•    більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). Не враховуються  транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об’єктом  оподаткування(крім тракторів на гусеничному ходу).

Призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.
Документи, що додаються до заяви:
•   документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї;
• довідка про склад сім’ї (для призначення соціальної допомоги на наступний строк довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі змін у складі сім’ї або у разі, коли між поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний  строк та припиненням виплати раніше призначеної соціальної допомоги минуло більше календарного місяця);
•          декларація про доходи та майно;
•          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)
Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.
У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.
Субсидії призначаються за умови, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує 20 (або15) відсотків середньомісячного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку).
Норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. м на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні та додатково 10,5 кв. м на всіх зареєстрованих.
Субсидія призначається уповноваженому власнику житла, на якого відкрито особовий рахунок за місцем  реєстрації.
Середньомісячний сукупний доход визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням субсидії.
Для громадян, які займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, кустарно-ремісничими промислами чи приватною практикою, середньомісячний доход визначається на підставі даних районних державних податкових адміністрацій за два попередній квартал, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії.
Субсидії призначаються за умови пред’явлення розрахункових книжок, квитанцій, або аналогічних документів про фактичну оплату житлово-комунальних послуг за попередній період. 
У разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, громадяни укладають з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги (Закон України “Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, палти за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”) 
Субсидія призначається на 6 місяців.
По закінченні терміну отримання субсидії громадяни повинні підтвердити право на призначення субсидії на наступний період. Для цього вони мають подати довідки про доходи зареєстрованих громадян та заяву, в якій підтвердити відсутність змін у складі зареєстрованих та у характеристиці житла і послуг з моменту попереднього призначення субсидії.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та   рідкого пічного побутового палива
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається якщо розмір плати у межах норм споживання перевищує 20 (або 15) відсотків річного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку).
Норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом та тривалість опалювального періоду встановлюються  щорічно обласною державною адміністрацією.
Річний сукупний доход визначається за попередній календарний рік з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки.
Субсидія призначається уповноваженому власнику житла, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.
Субсидія виплачується готівкою на календарний рік одноразово.
По закінченні терміну отримання субсидії громадяни повинні підтвердити право на призначення субсидії на наступний період. Для цього вони мають подати довідки про доходи зареєстрованих громадян та заяву, в якій підтвердити відсутність змін у складі зареєстрованих та у характеристиці житла і послуг з моменту попереднього призначення субсидії.
Документи, які необхідно подати для призначення субсидії:
•          заява;
•          довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);
•          довідки про розмір плати за житлово-комунальні послуги, вартість скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, які видаються організаціями, що надають послуги;
•    довідки про розмір земельної ділянки, виділеної для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання;
•  документи, що засвідчують причини тимчасової незайнятості зареєстрованих осіб працездатного віку;
•  довідки про доходи кожного з зареєстрованих (з місця роботи, навчання, одержання пенсії тощо), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги
У випадках придбання житлового приміщення субсидія призначається не раніше ніж через рік з місяця його придбання.
Водночас, виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій  управління праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності  вищезазначених умов.
Рішення про призначення або не призначення субсидій в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально – побутових умов сім’ї.
З січня 2003 року допомога малозабезпеченим сім’ям, в тому числі сім’ям з дітьми призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. З метою посилення соціального захисту сімей з дітьми кожній неповнолітній дитині рівень забезпечення прожиткового мінімуму має збільшуватися на 10 % (кожній дитині, яка утримується одинокою матір’ю, батьком, одиноким усиновителем, які не перебувають у шлюбі - 20%).
З 01.01.2005 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20% для кожної дитини із малозабезпеченої багатодітної сім’ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (учнів до 18 років).
Для матері (батька, усиновителя), яка утримує дитину та не перебуває у шлюбі, при визначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям рівень забезпечення прожиткового мінімуму підвищується на 25 відсотків.  
Державна соціальна допомога призначається на шість місяців і визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
Згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більшим ніж 75 %  від  рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
При визначені права на допомоги відповідно до Законів України: “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”  установлено на 2005 рік рівні забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум):
-          на працездатну особу       80 грн;
-          на непрацездатну особу   120 грн;
-          на дитину інваліда            130 грн.                              

Закон України
“Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
Розмір допомоги з 1 січня 2005 року :
Інвалід I групи – 225 грн
(150 грн допомога + 75 грн надбавка на догляд );
Інвалід II групи – 105 грн;
Інвалід III групи – 75 грн.
Допомога дітям-інвалідам віком до 16-ти років – 105 грн + надбавки на догляд  за дитиною - інвалідом:

до 6-ти років  –  45 грн;
від 6-ти до 16-ти років – 75 грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА, ТА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ, МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ
Досягнуто стабільності у виплатах допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим родинам. За підсумками 9 місяців п.р. державну підтримку отримали понад 92 тис. родин Одеської області, в яких виховується 202,4 тис. дітей.
Державним бюджетом України на 2004 рік для надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам бюджету Одеської області передбачені асигнування у вигляді субвенції  у загальній сумі 87303,1 тис.грн, з них профінансовано –59880,8 тис.грн.
Відповідно до Законів України: “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” – 63961 сім’ям, загальна сума видатків – 24772,7 тис.грн;
Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” 28039 сімей – 35108,1 тис.грн.
Заборгованість по даним виплатам відсутня.
57,2 тис. сімей області в  п.р. використали своє право на призначення субсидій, що становить 7,2 відсотка.
Нараховано субсидій в поточному році на загальну суму 23,8 млн.грн., у тому числі:
на житлово-комунальні послуги на суму            7,9 млн.грн.;
на паливо готівкою на суму                                15,9 млн.грн.
Суттєво покращився стан виплати населенню субсідії готівкою. Протягом поточного року  отримали кошти на придбання твердого палива та скрапленого газу 49,1 тис. сімей, у т.ч. 16,1 тис. сімей за 2003 рік.
Станом на 1 жовтня 2004 року заборгованість з урахуванням заборгованості минулих років по твердому паливу та скрапленому газу (готівка) складає 5,0 млн. грн. (887,3 тис. грн. – минулі роки).
Відповідно до Стратегії подолання бідності, затвердженої Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. № 637, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р № 1146 “Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги” та основних положень обласної програми “Регіональна ініціатіва 2002 –2006 роки” для забезпечення доступності соціальної допомоги, підвищення ефективності діяльності місцевих органів праці та соціального захисту населення запроваджено спрощену процедуру прийому громадян і призначення всіх видів соціальної допомоги за однією заявою.З інформацією рай/міськ/управлінь праці та соціального захисту населення на 1.10.2004 року 20 управлінь здійснюють прийом громадян в окремої приймальні за новою методикою.                 У 429 сільських та селищних радах визначені уповноважені, відповідальні за прийняття заяв з необхідними документами для призначення всіх видів допомог, їх передачу управлінням праці та соціального захисту населення, з ними проводяться тематичні навчання та надається нормативно –                
В системі соціального захисту населення працює 75 соціальних інспекторів, якими  в п.р. здійснено 13742 обстеженя сімей та підтверджено право на призначення допомоги.

 

Яндекс.Метрика >