...
Державне регулювання
1 Характеристика митного режиму переміщень товарів в межах митної території
2 Фінансове планування та програмування надходжень до місцевого бюджету
3 Удосконалення діяльності державного казначейства
4 Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД
5 Соціальні пенсії і державні соціальні допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям
6 Система і правове становище державних органів, які здійснюють фінансову діяльність
7 Практика антимонопольного комітету України щодо здійснення контролю за економічною концентрацією
8 Державне управління в сфері національної безпеки України
9 Правовий статус державних службовців в Україні
10 Позабюджетні кошти бюджетних установ
11 Органи фінансового контролю
12 Організаційно-правові форми і види соціального забезпеченн
13 Основні етапи становлення української державності
14 МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
15 Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси
16 Державна служба в Україні
17 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
18 Державне регулювання обслуговування та споживання населення.
19 Державне регулювання цін та інфляції
20 Принципи організації контрольно – ревізійної служби
21 Реферат: Соціальний захист населення в Україні
22 Реферат: ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
23 Плата за землю
24 Видатки бюджету
25 Реферат з ДРЕ
26 ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
27 Головні завдання, функції та права державної податкової служби України
28 Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою
29 Загальна характеристика ЗЕД в Укра
30 Видатки бюджету на культурно-просвітницькі установи
31 Бюджетний дефіцит і державний борг
32 Бюджетне фінансування житлового господарства
33 Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем
34 Правове становище господарських об’єднань
35 Бюджетна класифікація України
36 ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІ
37 ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
38 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
39 Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання
40 Основні методи та інструменти державного регулювання
41 ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
42 ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ
43 МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
44 Державне регулювання зовнішньоекономіч-ної діяльності
45 Державні символи
46 Форми державного правління
47 Державне регулювання економіки за темою: основні методи боротьби з інфляцією
48 Санітарно-харчове законодавство і організація санітарно-харчового нагляду
49 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
50 Аналітичний матеріал. Куди прямує реформа влади в Українi?
51 Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
52 ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
53 ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
54 Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року
55 Поняття, сутність та походження держави
56 Передумови та проблеми формування місцевих бюджетів.
57 Формування місцевих бюджетів України
58 Видатки бюджету України
59 Аналіз місцевого бюджету
60 Президент у механізмі здійснення державної влади
61 Функції держави.
62 Основні теорії виникнення теорії держави і права.
63 ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЇ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ
64 Класифікація держав за їхньою формою
65 КОНСТИТУЦІЯ - ЯК ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ГРОМАДЯН
66 Конституція, її місце і значення
67 Предмет та методологія теорії держави і права
68 Форма держави: поняття, елементи, види. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні.
69 Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
70 Державне регулювання ринку. Об’єктивна необхідність і сутність
71 Регіональна економічна політика держави.
72 Державне регулювання соціальних процесів.
73 МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.
74 Державне регулювання кредитно-грошової системи.
75 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
76 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ СФЕР ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
77 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.
78 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НТП ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.
79 Реферат на тему: Об'єктивна необхідність і сутність макроекономічного регулювання ринку.

Яндекс.Метрика >