...
Урок: Основні класи неорганічних сполук PDF Печать E-mail

Мета уроку: сформувати уявлення про загальну класифікацію неорганічних речовин на підставі отриманих раніше знань про прості та складні речовини.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: бесіда, робота з опорною схемою, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, опорна схема, класифікація речовин, навчальна таблиця.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Аналіз контрольної роботи

Робота з класом зі з’ясування типових помилок, індивідуальна робота над помилками

III. Актуалізація опорних знань, постановка завдання

Бесіда

1. На які два класи поділяються всі хімічні речовини? Наведіть приклади з навчальної таблиці. (Учні називають і деякі пишуть на дошці.)

2. Прості речовини, у свою чергу, поділяються ще на дві групи. Які саме? (Метали й неметали. Наведені на дошці прості речовини розподіляємо на метали й неметали)

3. А на які групи можна розподілити складні речовини? (З наведених на дошці вибираємо органічні й неорганічні)

4. Складних чи простих речовин більше в природі? (Складних, тому що вони складаються з атомів кількох хімічних елементів, а такі, як органічні, — з різної кількості тих самих елементів: СН4, С2Н8 та ін.)

5. А за якою ознакою можна класифікувати складні речовини? (За складом, будовою, застосуванням, властивостями)

Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, що познайомить вас не лише зі способами класифікації складних речовин, але й дозволить дізнатися, як склад і будова речовин впливають на їхні властивості, способи одержання й застосування. Із класифікацією органічних речовин ми познайомимося в 9 класі, а зараз поговоримо про неорганічні речовини.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота з опорною схемою

За складом неорганічні сполуки поділяються на чотири класи: оксиди, основи, кислоти, солі.

Згадайте, де ми зустрічалися з оксидами в процесі вивчення хімії.

У 7 класі під час вивчення простої речовини кисню. Унаслідок згоряння різних речовин у кисні утворюється продукт їх взаємодії — оксид. Тому невід’ємна частина будь-якого оксиду — Оксиген.

Оксиди — це складні речовини, що складаються з атомів двох хімічних елементів, один із яких — Оксиген.

Наводимо приклади оксидів з навчальної таблиці.

Основи — це складні речовини, що складаються з атомів металів та однієї чи кількох гідроксильних груп -ОН.

Наприклад: Са(ОН)2, Mg(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.

Кислоти — це складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотних залишків. (Гідроген у кислотах записується перед кислотним залишком.)

Наприклад: HNO3, H2SO4, Н3РO4, H2SO3.

Солі — складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків.

Наприклад: K2SO4, CuSO4, MgSO4.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Виберіть із п’ятого ряду таблиці формули оксидів.

2. Виберіть зі стовпця В усі формули основ.

3. Виберіть із восьмого ряду формули кислот.

4. Зі стовпця Г виберіть формули солей і відокремте кислотний залишок.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Навчальна таблиця 1 до уроку 11

№ з/п

А

Б

В

Г

Д

E

1

S

P

K2SO4

CO

FeCl2

CO2

2

HNO3

Li

Ag2O

CuSO4

H2SO4

CaO

3

NaCl

Ca(OH)2

Sr(OH)2

Na2SiO3

Hg

HgO

4

C4H10

H2SO3

Mg

FeCl3

C6H12O6

Al2O3

5

К2O

Na2O

ZnO

BaCl2

FeS

SnO2

6

FeS2

Fe

BaSO3

C3H8

N2

LiOH

7

К3РO4

MgSO4

P2O5

Cu(OH)2

Rb

SnF4

8

Вr2

Cl2O7

NaCl

HI

KMnO4

H3PO4

9

Fe(OH)3

Cr2O3

Ca

PbS

Mg(OH)2

CaCO3

10

LiCl

K2ZnO2

Fe2O3

AgCl

N2O5

Cl2

11

HF

H2S

NaOH

O2

FeO

SrSO4

12

ZnS

Ca3P2

Al4C3

CH4

Mn

Fe2O3


 

Яндекс.Метрика >