...
Урок: Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома PDF Печать E-mail

Цілі уроку: закріпити вміння й навички характеризувати елементи за їх положенням у періодичній системі й будовою атома; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома».

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Форми роботи: виконання тренувальних вправ, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, алгоритм характеристики хімічних елементів за положенням у періодичній системі.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

1. Двоє учнів записують характеристику за положенням у періодичній системі Силіцію й Калію.

2. З допомогою хімічних реакцій доведіть, що калій оксид є основним оксидом.

3. З допомогою хімічних реакцій доведіть кислотний характер силіцій(ІV) оксиду.

4. Назвіть два-три елементи, в яких неметалічні властивості виражені сильніше, ніжу Силіцію.

5. Назвіть два-три метали, сильніші за Калій.

6*. Складіть усі можливі формули води з атомів ізотопів Гідрогену й Оксигену й розташуйте їх у порядку зростання молярної маси.

III. Використання знань, умінь і навичок для виконання тренувальних вправ

Учні об'єднуються в групи, які одержують аналогічні завдання.

1. Розв'яжіть задачу та визначте хімічний елемент за запропонованими даними.

2. Дайте характеристику цього елемента за положенням у періодичній системі.

3. Напишіть електронну формулу іона, утвореного цим атомом, порівняйте її з електронною формулою атома.

Групові завдання

Група 1. Формула леткої сполуки елемента з Гідрогеном — ЕН3. Масова частка Гідрогену в ній — 17,6 %.

Група 2. Масова частка елемента II групи у вищому оксиді дорівнює 60%.

Група 3. Масова частка Оксигену у вищому оксиді елемента II групи дорівнює 28,6 %.

Група 4. Елемент VII групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка елемента в якій дорівнює 97,3 %.

Група 5. Формула вищого оксиду елемента — Е2O3. Масова частка Оксигену дорівнює 47 %.

Групи виконують завдання, після закінчення роботи учні зачитують і наводять на дошці результати, за необхідності доповнюють і виправляють помилки.

IV. Підбиття підсумків уроку

Ми закріпили вміння й навички характеризувати хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі хімічних елементів, характеризувати властивості простих і складних речовин, які утворюють ці елементи.

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу груп.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал про будову атома, періодичний закон. Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома».

 

Яндекс.Метрика >