...
Конспект уроку: Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття» PDF Печать E-mail

Цілі: визначити рівень засвоєння основних понять і законів; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма уроку: письмова контрольна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, індивідуальні картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Письмова контрольна робота

Учитель пояснює учням зміст завдання, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей:

• завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

• завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, усього за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

• завдання 10 — для учнів, що претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Усього максимальна оцінка за правильно виконану роботу — 12 балів. Час на виконання роботи — 40 хв.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант I

1. У запропонованому переліку речовин до складних речовин належать: CuNaClCl2, CuSO4,FeH2OBr2, BaCl2, AlPC2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента найбільша:

а) CO;

б) N2O;

в) WO3;

г) NO2;

д) SO3.

3. Відносна молекулярна маса речовини Na3PO4:

а) 70;

б) 164;

в) 118;

г) 116.

4. Дано рівняння реакції: P + Н2  PH3

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

а) 7;

б) 3;

в) 5;

г) 14.

5. Серед запропонованих речовин укажіть «зайву»:

а) водень;

б) фосфор;

в) сірка;

г) азот;

д) нікель.

6. Укажіть реакції заміщення:

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Магнію, одного атома Сульфуру, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) Na O2 Na2O

б) HgO Hg O2

в) Fe+HCl FeCl2 + H2

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

Варіант II

1. У запропонованому переліку речовин до неметалів належать: CuNaClCl2, CuSO4, Fe,H2OBr2, BaCl2, AlPC2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента ІІІ:

а) SO3;

б) N2O3;

в) CrO3;

г) Ba2O3;

д) CrO.

3. Відносна молекулярна маса речовини K2SO4:

а) 174;

б) 135;

в) 126;

г) 87.

4. Дано рівняння реакції: LiS Li2S

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

а) 8;

б) 3;

в) 4;

г) 2.

5. Серед запропонованих укажіть «зайву» речовину:

а) залізо;

б) азот;

в) аргон;

г) цукор;

д) кисень.

6. Укажіть реакції розкладу:

image83

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Феру- му, одного атома Карбону, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) MgO MgO

б) NH N2 + H2

в) AlCuCl AlCl3 + Cu

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

image84

image85

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

 

Варіант III

1. У запропонованому переліку речовин до металів належать: CuNaClCl2, CuSO4, FeH2O,Br2, BaCl2, AlPC2H6, O2

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента II:

а) SO2;

б) NO;

в) N2O;

г) CuО;

д) PbO2.

3. Відносна молекулярна маса речовини Mg(NO3) :

а) 86;

б) 148;

в) 72;

г) 64.

4. Дано рівняння реакції: Ca O CaO

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 10.

5. Укажіть серед запропонованих речовин «зайву»:

а) гідроген пероксид;

б) вода;

в) сірка;

г) кухонна сіль;

д) купрум(ІІ) оксид.

6. Укажіть реакції сполучення:

image88

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Купруму, одного атома Сульфуру, чотирьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

а) H2S O2 S+H2O

б) Cu O2 CuO

в) H2O H2 O2

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

image89

image90

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

image91

 

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити класифікацію хімічних елементів і речовин.

 

Яндекс.Метрика >