...
Конспект уроку: Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття» PDF Печать E-mail

Цілі: з’ясувати рівень засвоєння основних понять, термінів і правил; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма уроку: письмова самостійна робота за трьома варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, індивідуальні картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Письмова самостійна робота

Учитель пояснює учням зміст завдання, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей:

• завдання 1—6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

• завдання 7—9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

• завдання 10 — для учнів, що претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Максимальна оцінка за правильно виконану роботу — 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

 

Варіант І

1. Молекула — це...

2. Установіть відповідність:

1) О                          а) Карбон

2) С                          б) Флуор

3) Са                        в) Кальцій

4) F г) Оксиген

3. Про Сульфур як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) до складу сульфатної кислоти входить Сульфур;

б) сірка жовтого кольору.

4. Установіть відповідність:

1) Два атоми Нітрогену в складі молекули складної речовини.         а) N2O5

2) Дві молекули азоту.                                                            б) 2N2

3) Два вільні атоми Нітрогену.                                                   в) 2N

5. Відносна атомна маса Натрію:

а) 11;

б) 23;

в) 22.

6. У III періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Ga;

б) Sc;

в) Si.

7. Із запропонованого переліку виберіть формули складних речовин: HNO3, K2OSBr2, ZnO,O3, C3H8, HgCa(OH)2, FeFe2O3, H2.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

а) Al2O3;

б) H2SO4.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

а) CO;

б) N2O;

в) WO3;

г) NO2;

д) SO2;

е) B2O3.

10. Складіть формули сполук за валентністю:

 

Варіант ІІ

1. Прості речовини — це...

2. Установіть відповідність:

1) Li а) Силіцій

2) S б) Літій

3) Al в) Сульфур

4) Si г) Алюміній

3. Про кисень як просту речовину йдеться в реченні:

а) кисень входить до складу повітря;

б) крейда — складна речовина, що містить Оксиген.

4. Установіть відповідність:

1) Три молекули водню.                       а) 3Н

2) Три вільні атоми Гідрогену.                б) NH3

3) Три атоми Гідрогену, що входять       в) 3H2 до складу речовини.

5. Відносна атомна маса Сульфуру:

а) 16;

б) 32;

в) 8.

6. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Y;

б) In;

в) P.

7. із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин: Fe(OH)3, AuN2, H2SF2,HClP2O5, S8, PbSCZnOMg.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

а) N2O5;

б) Ca (OH)2.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

а) Ag2O;

б) Cl2O7;

в) CrO3;

г) CaО;

д) CO2;

е) As2O5.

10. Складіть формули сполук за валентністю:

 

Варіант ІІІ

1. Атом — це...

2. Установіть відповідність:

1) Na а) Калій

2) N б) Натрій

3) H в) Гідроген

4) K г) Нітроген

3. Про Арсен як хімічний елемент ідеться в реченні:

а) арсен за звичайних умов — рідкий метал;

б) до складу арсен(ііі) оксиду входить арсен.

4. Установіть відповідність:

1) Два вільні атоми Оксигену.                                     а) 2O2

2) Два атоми Оксигену в складі складної речовини.     б) CO2

3) Дві молекули кисню.                                              в) 2O

5. Відносна атомна маса Флуору:

а) 18;

б) 19;

в) 9.

6. У II періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Cd;

б) N;

в) Sr.

7. із запропонованого переліку виберіть формули простих речовин: AgClCl2, LiOHC2H6, Ca,O2, Al2O3, H2SO4, AgAg2OCuFeS2.

8. Опишіть якісний і кількісний склад молекули за хімічною формулою:

а) Fe2O3;

б) HNO3.

9. Обчисліть валентності елементів у їх сполуках з Оксигеном:

а) CuО;

б) NO;

в) SO3;

г) PbO2;

д) P2O5;

е) K2O.

10. Складіть формули сполук за валентністю:

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити символи хімічних елементів і правила складання хімічних формул.

 

Яндекс.Метрика >