...
Конспект уроку: Поняття про амфотерні основи PDF Печать E-mail

Цілі уроку: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук проявляти двоїсті властивості: і кислот, і основ; розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук; формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ.

Тип уроку: поглиблення й систематизації знань.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, робота з опорною схемою.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності

Ми знаємо, що кислоти й основи реагують між собою. Як називається така реакція? (Реакція нейтралізації)

Демонстрація 8. Доказ амфотерності цинк гідроксиду

Здійснимо таку реакцію з цинк гідроксидом.

— Як одержати цей гідроксид з реактивів, наведених на дошці?

Zn(ОН)2 — нерозчинна основа, желеподібний осад. Розділимо одержаний осад на дві пробірки.

Який реактив слід додати, щоб провести реакцію нейтралізації? (Розчин хлоридної кислоти)

Zn(OH)2 + 2НСlZnCl2 + 2Н2O

• Що спостерігаємо? (Осад розчинився)

А тепер у другу частину осаду доллємо розчин натрій гідроксиду.

• Що спостерігаємо? (Осад розчинився)

• Чому?

Запишемо рівняння реакції:

Висновок. Цинк гідроксид — амфотерна основа.

Амфотерність — це здатність речовин проявляти властивості й кислот, і основ залежно від природи речовин, з якими вони взаємодіють.

Наприклад, Zn(OH)2 під час взаємодії з кислотами проявляє властивості основ, а під час взаємодії з основами — властивості кислот.

До таких основ також належать Аl(ОН)2, Ве(ОН)2, Сr(ОН)3 та ін.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Керована практика

Заповнимо опорну схему «Хімічні властивості основ».

Завдання 1

У трьох пробірках без етикеток містяться нерозчинні гідроксиди Цинку, Купруму й Магнію. Як дослідним шляхом розпізнати, в якій із пробірок міститься амфотерний гідроксид? Укажіть, яким зі способів може скористатися лаборант:

а) за забарвленням виявити Сu(ОН)2;

б) до порцій гідроксидів долити кислоту, розчиняться всі гідроксиди;

в) до порцій гідроксидів долити розчин лугу, розчиниться тільки амфотерний гідроксид;

г) виділивши за забарвленням купрум(ІІ) гідроксид, до решти додати розчин лугу, розчиниться амфотерний гідроксид.

Завдання 2

Доведіть амфотерність Ве(ОН)2.

Завдання 3

У лабораторії знаходяться набори реактивів різного складу. Укажіть, який із наборів речовин можна використати для одержання найбільшої кількості амфотерних гідроксидів:

Завдання 4

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3, КОН, СаО, Pb(OH)2, Cu, ВаСl2, Сu(ОН)2, NaClAl(OH)3, Н2OSO2. Виберіть із перелічених речовин ті, які можна нейтралізувати сульфатною кислотою. Запишіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі.

Завдання 5

Лаборант злив розчини калій гідроксиду й сульфатної кислоти, що містять КОН і H2SO4 однаковою кількістю речовини — 1 моль. Визначте реакцію середовища одержаного розчину. Якого забарвлення набуде лакмус у розчині, що утворився?

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про використання амфотерних основ.

 

Яндекс.Метрика >