...
Конспект уроку: Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі хімічних елементів і будовою атома PDF Печать E-mail

Цілі уроку: закріпити знання учнів про будову атома; формувати вміння й навички характеризувати елементи за положенням хімічних елементів у періодичній системі й будовою атома.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна робота, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця електронегативностей, алгоритм характеристики хімічних елементів за положенням у періодичній системі.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Фронтальна робота

1. Скільки електронів необхідно віддати атому Магнію, щоб електронна конфігурація зовнішнього рівня в нього стала такою, як в атома Неону?

2. Не заглядаючи в періодичну систему хімічних елементів, розрахуйте, в якому періоді та групі розташований елемент із порядковим номером 25.

3. Заповніть графи в таблиці. (Учні заповнюють таблицю на дошці.)

№з/п

Назва хімічного елемента

Порядковий номер

Період

Група

Електронна формула

1

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

1s22s22р3

3

 

 

2

4

 

4

 

 

 

 

1s22s22p63s23p6

4. Скільки неспарених електронів в елемента 2 у таблиці?

5. Скільки спарених електронів на зовнішньому рівні в елемента 4 у таблиці?

6. Скільки електронів може приєднати елемент 3 у таблиці?

III. Вивчення нового матеріалу

Положення елемента в періодичній системі може багато розповісти про цей елемент, його сполуки, їхні властивості. Д. І. Менделєєв помітив цю закономірність і навіть зміг передбачити властивості ще не відкритих на той час хімічних елементів. Знання закономірностей зміни будови й властивостей атомів дозволяють передбачати будову та властивості елементів, їхніх сполук. Тому кількість відкритих елементів постійно збільшується.

Скористаємося алгоритмом, щоб охарактеризувати будь-який хімічний елемент за положенням у періодичній системі. (Кожен учень одержує алгоритм складання характеристики для роботи на уроці.)

Бланк характеристики елемента за положенням у періодичній системі

1. Символ, назва хімічного елемента

 

2. Порядковий номер

 

3. Відносна атомна маса

 

4. Заряд ядра атома

 

5. Загальна кількість електронів, протонів, нейтронів

 

6. Номер періоду (великий, малий)

 

7. Кількість електронних рівнів

 

8. Номер групи, головна чи побічна підгрупа

 

9. Кількість валентних електронів

 

10. Схема будови атома

 

11. Електронна формула

 

12. Електронно-графічна схема будови атома

 

13. Формула простої речовини, метал чи неметал

 

14. Формула вищого оксиду, його характеристика

 

15. Формула гідроксиду, його характеристика

 

16. Формула леткої сполуки з Гідрогеном (якщо є)

 

17. Порівняльна характеристика властивостей з елементами в підгрупі

 

18. Порівняльна характеристика властивостей з елементами в періоді

 

IV. Засвоєння вмінь і навичок

1. Разом з учнями заповнюємо на дошці таблицю характеристики хімічного елемента за положенням у періодичній системі на прикладі Карбону.

2. Учні об'єднуються в групи по три-чотири особи для складання характеристики елементів. Кожна група одержує номер хімічного елемента (№ 11, № 13, № 15, № 16). Учні виконують завдання упродовж 5—6 хвилин, потім зачитують і за необхідності записують на дошці результати, обговорюють у класі, виправляють помилки.

3. Розв'яжіть задачу. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента VI групи за воднем дорівнює 40. Масова частка Оксигену в ньому — 60 %. Визначте цей елемент, охарактеризуйте його за положенням у періодичній системі.

V. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оцінює роботу груп.

Ми навчилися характеризувати хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі хімічних елементів. Де можна надалі використати ці знання?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання, повторити будову атома.

Охарактеризувати за алгоритмом хімічні елементи з порядковими номерами 14 і 19.

 

Яндекс.Метрика >