...
Конспект: Розрахунки за хімічними формулами PDF Печать E-mail

Цілі уроку: систематизувати знання про кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм; удосконалювати навички обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова, індивідуальна.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання

1. Два-три учні пропонують складені вдома задачі на обчислення відносної густини газоподібних речовин.

2. На дошці виписуємо формули зв’язку:

• кількості речовини и маси: m/M;

• кількості речовини и числа частинок: N/NA;

• кількості речовини и об’єму газів: V/Vm;

• попарно взяті кількості речовини реагентів і продуктів реакції: 1/k1 = 2/k2, де k1 і k2 — коефіцієнти в рівнянні реакції;

• об'ємів газоподібних речовин — реагентів і продуктів реакції: V1/k1 = V2/k2.

III. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу

Групова робота

1. Учні об’єднуються в групи, одержують завдання на аркуші формату А3, виконують відповідні розрахунки, заповнюють вільні клітинки в таблиці. Потім по колу обмінюються аркушами, червоним чорнилом виправляють помилки й вивішують аркуші на дошці.

Після цього по черзі коментують допущені помилки.

Учитель узагальнює відповіді (10—15 хв.).

Варіант І

 

 

NaCl

СO2

H2SO4

т, г

58,5

 

 

М, г/моль

 

 

 

, моль

 

 

2

N, частинок

 

 

 

V, л

 

11,2

 

Варіант II

 

SO2

Аl(ОН)3

СuО

т, г

 

 

16

М, г/моль

 

 

 

, моль

 

12,04 · 1023

 

N, частинок

 

 

 

V, л

44,8

 

 

Варіант III

 

СаСО3

CO

HCl

т, г

150

 

 

М, г/моль

 

 

 

, моль

 

 

 

N, частинок

 

 

9,03 · 1023

V, л

 

56

 

Варіант IV

 

АlСl3

N2

H2CO3

т, г

26,7

 

 

М, г/моль

 

 

 

, моль

 

 

3

N, частинок

 

 

 

V, л

 

33,6

 

2. Кожна група одержує завдання (5 хв.)

Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті згоряння природного газу, який містить метан об’ємом:

група 1 — 5 л;

група 2 — 3 л;

група 3 — 7 л;

група 4 — 10 л.

Який об’єм кисню з повітря при цьому витрачається?

Записуємо на дошці рівняння реакції й під рівнянням виписуємо відповіді всіх груп.

 

Варіант І

5 л

10 л

5 л

Варіант II

3 л

6 л

3 л

Варіант III

7 л

14 л

7 л

Варіант IV

10 л

20 л

10 л

3. Яка кількість речовини кисню знадобиться для повного згоряння речовини X кількістю речовини 0,5 моль?

X: група 1 — Аl; група 2 — Р; група 3 — Mg; група 4 — Li.

Кожна група наводить рівняння реакції, складає пропорцію й записує відповідь. Потім групи по колу обмінюються розв'язаннями, перевіряють, виправляють, коментують.

Учитель узагальнює відповіді.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

IV. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

Ще раз звертаємо увагу на виписані на дошці формули.

·     Де на уроці ми використали ці формули?

· Яка група швидше й правильніше виконувала завдання?

·     Які помилки допускалися в процесі виконання завдань?

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання.

Творче завдання. Заповнити таблицю.

 

2Na

l2

2NaCl

m, г

4,6

 

 

, моль

 

 

 

V, л

-

 

-

 

Яндекс.Метрика >