...
Взаємозв'язок між показниками рахунків синтетичного та аналітичного обліку PDF Печать E-mail

Взаємозв'язок між показниками рахунків синтетичного та аналітичного обліку

Записи  на  синтетичному та аналітичних рахунках, які відкриті в розвиток даного синтетичного рахунку, здійснюються за єдиними правилами, тобто на одну й ту ж сторону. Якщо загальна сума синтетичного рахунку записана по дебету, то і в аналітичному обліку будуть проведені записи по дебету всіх аналітичних рахунків, але частковими сумами, та навпаки, якщо в синтетичному рахунку запис здійснений загальною сумою по кредиту, то часткові суми на аналітичних рахунках будуть записані також по кредиту. Але кожна господарська операція на загальну суму вимагає
подвійного запису: по дебету одного і по кредиту іншого синтетичного рахунку.Впровадження синтетичних та аналітичних рахунків стало значним кроком у розвитку бухгалтерського обліку. Про необхідність ведення як основних, так і допоміжних книг першим висловив думку Ж. Саварі, який сформулював
одне з основних понять обліку: поділ рахунків та регістрів, які ведуться, на
синтетичні та аналітичні. Тобто він створив дворівневу систему реєстрації

даних. Це дуже вплинуло на розвиток бухгалтерської науки. Кожний аналітичний рахунок є складовою частиною синтетичного рахунку і невідривно пов'язаний з ним. Ж. Саварі вивів два основні постулати зв'язку синтетичного та аналітичного обліку, які використовуються й в сучасному бухгалтерському обліку:
1)сума сальдо всіх аналітичних рахунків повинна дорівнювати сальдо того синтетичного рахунку, до якого вони були відкриті;
2) сума оборотів по дебету і сума оборотів по кредиту всіх аналітичних
рахунків повинна дорівнювати оборотам по дебету і кредиту того
синтетичного рахунку, до якого вони були відкриті.Таким чином, сукупність даних всіх аналітичних рахунків в сумі дає
інформацію про відповідний синтетичний рахунок.
Дотримання постулатів Ж. Саварі є незаперечною умовою правильного
ведення бухгалтерського обліку, а забезпечення на практиці його постулатів
носить назву коллації рахунків.
Слід зазначити, що законодавством визначено, що вести чи не вести аналітичний облік, тобто застосовувати чи не застосовувати в обліку рахунки третього і нижчих порядків, підприємство вирішує самостійно. Причому підприємство може вводити нові субрахунки, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу і звітності з обов'язковим збереженням кодів субрахунків, передбачених Планом рахунків. Таким чином, підприємство вирішує самостійно, чи необхідний йому облік доходів від реалізації, собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), а також фінансових результатів за субрахунками.

 

Яндекс.Метрика >