...
Система рахунків бухгалтерського обліку як елемент методу бухгалтерського обліку PDF Печать E-mail

Система рахунків бухгалтерського обліку як елемент методу бухгалтерського обліку

Для оперативного керівництва підприємством недостатньо знати лише про наявність у підприємства наявних активів. Для контролю за ходом виконання завдань по постачанню, виробництву і реалізації продукції необхідної відбивати рух окремих видів активів, зобов’язань і власного капіталу в процесі господарської діяльності, виявляти результати господарських процесів, тобто облічувати кожну окрему операцію, що здійснюється на підприємстві.
Відбиття окремих господарських операцій безпосередньо в балансі практично не можливо, тому що після кожної із них довелося б складати новий баланс. Крім того, баланс відбиває стан активів лише в грошовому вираженні, облік же запасів вимагає ще й натурального вимірника.
Тому для поточного обліку руху кожного виду активів, зобов’язань, власного капіталу застосовують рахунки.
Рахунки бухгалтерського обліку відкривають для кожного виду активів, зобов’язань та власного капіталу, на яких групують господарські операції за якісно однорідними економічними ознаками. Єдиною основою для реєстрації господарських операцій є належним чином оформлені документи. Рахунки бухгалтерського обліку дають змогу згрупувати всі господарські операції в певну систему із зазначенням окремих операцій, що викликають зміни активів, зобов’язань, власного капіталу.
В результаті такого групування одержують систематизовані показники господарських процесів, які використовуються для поточного контролю за станом окремих видів активів підприємства, його зобов’язань та власного капіталу, змінами в них, своєчасністю і правильністю здійснюваних операцій.
Отже, рахунки бухгалтерського обліку є способом групування, поточного обліку і контролю за рухом активів, зобов’язань, власного капіталу, господарських процесів і їх результатів.
Поточний облік операцій на рахунках здійснюють в грошовому вимірнику, що дозволяє узагальнити різнорідні господарські явища.
Подвійне відображення облікової інформації втілюється  в сутності, будові та використанні рахунків бухгалтерського обліку.

 

Яндекс.Метрика >