...
Розвиток форм бухгалтерського обліку. PDF Печать E-mail

Розвиток форм бухгалтерського обліку.

Розвиток форм бухгалтерського обліку  є тривалий історичний процес, який відбувався у двох напрямках:

- вдосконалення змісту, сутності;

- розвиток зовнішніх аспектів форми обліку.
На протязі багатьох століть  розбіжності в техніці обліку визначали форму організації поточних облікових записів, які відомі в теорії й практиці обліку як форми рахівництва. При цьому форма ґрунтується на балансовому узагальненні, на технічних засобах і втіленні основних організаційних засад обліку. З розвитком рахівництва змінювалась сама уява про форму обліку.
До появи карткових систем обліку форма обліку розрізнялася тільки за будовою синтетичних книг і порядку облікових записів в них. Так, аналітичний облік у всіх книжкових формах (старої чи нової італійської, німецької, французької, американської чи інтегральної) вівся майже однаково.
Огляд відомих облікових шкіл дозволяє стверджувати, що італійська облікова думка досить тривалий час розвивалася у юридичному напрямку, французька – в економічному, німецька – у процедурному. Відомий російський  історик бухгалтерського обліку проф. Я.Соколов дає ще й характеристику  англо-американської школи обліку, розглядаючи у ний психологічно- поведінкові аспекти, пов’язуючи їх з управлінською спрямованістю.
Особливо збагатили форми обліку німці. Зокрема, відомий фахівець з цих питань І.Ф. Шер наполягав на науковому (а по суті формальному) пояснені будови облікових регістрів, протиставляючи його так званому “метафізичному” (італійському, французькому) поясненню.
В ранніх вітчизняних працях з обліку поняттю “форма обліку” не приділялось  взагалі уваги і лише в працях проф. А.М. Галагана  проглядається перший інтерес. На його думку “сукупність записів, розглянутих з точки зору порядку та способу їх виконання утворює те, що носить назву форми рахівництва” .
Аналіз визначення форми бухгалтерського обліку доводить, що з використанням обчислювальної техніки змінюється ї її зміст. Якщо раніше (у 30-х роках ХХ століття) під формою розуміли сукупність і поєднання різних видів облікових регістрів, послідовностей і способів проведення записів, то з 80-х років ХХ століття  форму розуміють як сукупність методів облікових процедур. Одночасно, запис в облікові регістри відходять на другий план, а акценти розставляються на систему формалізації облікової інформації з метою підтримки управлінських рішень.

 

Яндекс.Метрика >