...
Первинне спостереження і його документальне відображення PDF Печать E-mail

Первинне спостереження і його документальне відображення

Відображення в бухгалтерському обліку його об'єктів (активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат) потребує виявлення, вимі­рювання, реєстрації інформації про них, тобто первинного спостереження.
Спостереження, як один із способів пізнання об’єктивної дійсності, базується на безпосередньому, або за допомогою пристроїв, вимірюванні речей та явиш. Його основна мета - переконатися в тому, що зміни в складі, обсязі, якості об'єкта обліку  дійсно  мали  місце.
Більшість вітчизняних вчених (Бутинець Ф.Ф., Кузьминський А.М. та ін.) вважають, що метою первинного спостереження, яке є інформаційним забезпеченням бухгалтерського обліку, є наступне перетворення даних про факти, що спостерігаються, на інформаційні показники.
Процес спостереження включає:

1) виявлення об’єкту спостереження;

2) встановлення облікових вимірників, що відповідають об’єкту спостереження;

3) опис господарських операцій – дій або подій, які  викликають зміни в об’єкті спостереження (структурі активів або зобов’язань, власному капіталі підприємства тощо);

4) фіксація даних про них на матеріальних носіях;

5) зберігання та передача даних для подальшої обробки в системі обліку.
Тому первинною одиницею бухгалтерського спостереження є факт господарської діяльності, який призводить до зміни характеристики об’єктів обліку, зміни або припинення господарсько-правових відносин.
Спостереження класифікуються:

- за обсягом охоплення: суцільне або вибіркове;

- за способом здійснення: автоматизовано чи вручну;

- за видами вимірників тощо.
Результати спостереження оформлюють за допомогою первинних документів.

 

Яндекс.Метрика >