...
Облік процесу ліквідації (реорганізації) підприємства PDF Печать E-mail

Облік процесу ліквідації (реорганізації) підприємства

Ліквідація підприємства здійснюється в таких випадках:
1) за рішенням власника;
2) по закінченню терміну, на який створювалося підприємство;
3) по досягненні мети, поставленої при створенні підприємства;
4) при забороні діяльності підприємства;
5) при визнанні підприємства банкрутом;
6) при несвоєчасному наданні інформації про зміни в його реквізитах;

7) при неподанні протягом року в податкову службу декларації, бухгалтерської звітності.
Обов'язок подати заяву до арбітражного суду покладається  на призначеного власником голову ліквідаційної комісії (ліквідатора), а у разі виявлення ознак неплатоспроможності після прийняття рішення про ліквідацію, але до створення ліквідаційної комісії, заява про порушення справи про банкрутство подається безпосередньо власником майна боржника або уповноваженою ним особою.
Визначальним у процесуальному плані є те, що за результат розгляду заяви про порушення справи про банкрутство арбітражний одразу, без проміжних етапів, визнає боржника, який самоліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатора.
Обов'язок  складання   ліквідаційного  балансу  покладений  на ліквідаційну комісію.
Після здійснення всіх визначених заходів і відображення їх в обліку  засоби, необоротні матеріальні активи, матеріали, паливо, обладнання, запчастини, готова продукція, товари), цінні папери і грошові кошти. Це -активи підприємства, що підлягають розподілу між його учасниками. Пасив балансу відображає джерела утворення цих коштів: статутний капітал, фонди цільового фінансування, невикористаний залишок прибутку.
Ліквідаційний баланс, що подається до органів державної реєстрації, не містить активів і пасивів, якщо на дату його подання проведені розрахунки з учасниками. В процесі ліквідації виникає необхідність зняття з обліку в органах, в яких воно зареєстроване з метою сплати податків і зборів.
Умови зняття з обліку в контролюючих органах дещо відрізняються, що наочно представлено в таблиці.
Обов'язковою умовою є відсутність заборгованості зі сплати зборів. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.
Відповідно до Закону України “Про підприємництво” та Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності перереєстрація проводиться лише у разі зміни: назви, організаційно-правової форми або форми власності.
У місячний термін з моменту настання змін, якіє підставою для перереєстрації суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний подати до органів, що здійснюють державну реєстрацію підприємницьких структур, документи, необхідні для перереєстрації.

 

Яндекс.Метрика >