...
Витрати банків, їх склад та структура. PDF Печать E-mail

Витрати банків, їх склад та структура.

Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітний період у формі відпливу або використання активів, виникнення заборгова­ності, що веде до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами (табл. 1). Якщо доходи збільшують суму капіталу, то витрати її зменшують. Усі витрати поділяються на:

- банківські витрати;

- небанківські операційні витрати;

- непередбачені витрати.

До банківських належать витрати, які безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Небанківські витрати можуть включати інші витрати, які не відносяться до основної діяльності банку.

Банківські витрати поділяються на:

- процентні;

- комісійні;

- торговельні;
інші банківські операційні витрати.

Таблиця 1. Витрати банку
Витрати 
1. Процентні витрати
за коштами, отриманими від НБУ
за коштами, отриманими від інших банків
за коштами суб'єктів господарської діяльності
за коштами бюджету й позабюджетних фондів України
за коштами фізичних осіб
за цінними паперами власного боргу
за операціями з філіями та іншими установами банку
Інші процентні витрати
2. Комісійні витрати
за операціями з філіями та іншими установами банку
3. Інші банківські операційні витрати
за операціями з філіями та іншими установами банку
4. Інші небанківські операційні витрати
витрати на утримання персоналу
сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток
витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів
інші експлуатаційні та господарські витрати
витрати на телекомунікації
супутні небанківські операційні витрати
інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
інші небанківські операційні витрати
5. Відрахування в резерви
6. Непередбачені витрати
7. Податок на прибуток


До процентних відносяться витрати, які обчислюються пропорційно в часі, впливають на фінансовий результат діяльності банку. До них належать:

- витрати за кредитами і депозитами та за іншими процентними фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані;
- витрати у вигляді амортизації премії за цінними паперами;
- комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, витрати за розміщення коштів у вигляді позики або за зобов'язання її надати, що визначаються пропорційно) до часу і суми зобов'язання.

Основною складовою видатків банків є процентні виплати за депозитами. Найбільші витрати пов'язані з купівлею строкових депозитів. За вкладами до запитання, як правило, встановлюється невелика плата.

До комісійних відносяться витрати за всіма послугами, отриманими від третіх сторін. До категорії комісійних належать:

- витрати від операцій за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування депозитних рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами;
- витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів;
- інші комісійні витрати за операціями, що визначаються Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Торгівельні збитки - це чисті збитки від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів. До них належать:

- чисті збитки від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів;

- чисті збитки від операцій із цінними паперами на продаж;

- чисті збитки від торгівлі іншими фінансовими Інструментами.

До інших банківських операційних витрат відносяться ті, що не включені у перелічені вище групи.

Небанківські операційні витрати діляться на:

- адміністративні;

- інші небанківські операційні витрати.

Адміністративні витрати пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи. До них належать:

- витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії);
- сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток;
- витрати на утримання й експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів;
інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що використовуються банком у процесі комерційної діяльності.

Інші небанківські операційні витрати виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку. До них належать:

- витрати від продажу основних засобів, нематеріальних активів і фінансових інвестицій (вкладів у цінні папери на інвестиції, в асоційовані і дочірні компанії);
- витрати від орендних операцій;
- створення резервів;
- витрати від інших операцій.

Витрати визнаються непередбаченими, якщо вони за змістом відповідають таким ознакам:

- виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер збиток буде визначений тільки за фактом подій;

- не  повторюються  по  суті  (наприклад,   виникли  через  зміни  у правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).

Непередбачені витрати не можуть бути прийняті до уваги для фінансової оцінки банку.

 

Яндекс.Метрика >