...
Валютна позиція банку: поняття, види та порядок регулювання. PDF Печать E-mail

Валютна позиція банку: поняття, види та порядок регулювання.

Валютна позиція банку – залишки на рахунку  в іноземній валюті, які формують активи  та пасиви (з урахуванням  позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями ) у відповідних валютах. Закрита валютна позиція – позиція у відповідній валюті , коли активи  та пасиви( з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями ) рівні між собою. Відкрита валютна позиція  відповідній валюті , коли активи та пасиви ( з урахуванням позабалансових вимог та зобов’язань за незавершеними операціями ) не рівні між собою . внаслідок чого з’являється  можливість отримання додаткових прибутків або ризик додаткових   збитків у результаті зміни обмінних курсів валют. Коротка відкрита валютна позиція - відкрита позиція у відповідній валюті , коли пасиви та позабалансові зобов’язання перевищують активи та позабалансові вимори.
довга відкрита валютна позиція – відкрита валютна позиція у відповідній валюті , коли активи  та позабалансові вимоги  перевищують пасиви  та позабалансові зобов’язання.  Дата операції – це дата укладання угоди, коли продавець погоджується продати , а покупець придбати іноземну валюту. а цю дату робиться відображення в бухгалтерському обліку . а також починається нарощування результату переоцінки та інших доходів (видатків)  Дата валютування – це обумовлена угодою дата кошів , коли вони переходять у розпорядження отримувача  .
Дата розрахунку -  дата фактичного проведення розрахунку , в результаті якого банк отримує або сплачує кошти. це дата фактичного руху валюти. Дата розрахунку та дата валютування можуть збігатися . різниця між датою розрахунку та датою валютування виникає при передплаті або при відстроченні платежів.  У разі . якщо дата розрахунку та дата валютування не збігаються , використовуються такі розрахунки:  Актив№2900 ’ Дебіторська заборгованість за операціями  з купівлі  іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів.’  Пасив №2900  ’ Кредиторська заборгованість за операціями  з купівлі іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів.’ Актив №3540 ’ Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку .’
Пасив №3640 ’ Кредиторська заборгованість з придбання валюти та банківських металів за рахунок банку .’
Реалізований результат від операції з іноземною валютою - це доходи або витрати , отримані або сплачені після закінчення фінансовою операції або події.Нереалізований результат від операції з іноземною  валютою – це результат пере- оцінки активів та зобов’язань в іноземній валюті у зв’язку зі зміною курсів . не пов’язаний з рухом коштів за реальними операціями  на час переоцінки, він відображає коригування вартості іноземної валюти.
Операції купівлі – продажу на умовах спот - це операції з купівлі – продажу однієї валюти за іншу за обумовленим курсом. Розрахунок за спотовою угодою повинен відбуватися у період , не більший ніж два дні після дати укладання угоди.
Операції купівлі – продажу однієї валюти за іншу на вказану дату в майбутньому  та за обумовленим курсом .розрахунок за ними повинен відбуватися на дату, зазначену в в форвардному контракті ( у період , більший ніж два робочих дні після дати укладання угоди)
Технічний рахунок – рахунок , який не несе економічного навантаження і використовується для технічного здійснення операції .
Банківські метали - це срібло, платина , метали  платинової групи , доведені (афіновані ) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках. Що мають сертифікат якості.
Н13 Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції.  де

ВП – загальна відкрита валютна позиція за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті Не має перевищувати 35%, у тому числі:

Н13 – 1 - загальна довга – не більше 30%,

Н13 – 2 – загальна коротка  – не більше 5%.

На рахунок відкритої валютної позиції банку впливають такі операції:
· купівля , продаж готівкою та безготівкою іноземної валюти , в тому числі строкової операції, за якими виникають вимоги та зобов’язання в іноземних валютах, незалежно від способів та форм розрахунків за ними;
· нарахована, тримана , сплачена іноземна валюта у вигляді  доходів та витрат;
· надходження коштів у іноземній валюті до статутного капіталу;
· погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті;
· формування резервів у іноземній валюті за рахунок витрат;
· купівля - продаж основних засобів та товарно – матеріальних цінностей за іноземну валюту;
· інші обмінні операції з іноземною валютою.

 

Яндекс.Метрика >