...
Сутність валютних операцій та їх класифікація. PDF Печать E-mail

Сутність валютних операцій та їх класифікація.

Валютні цінності – національна валюта, іноземна валюта, платіжні документи  та цінні  папери,  виражені  у  валюті  України  і  монетарних металах, монетарні метали.
Валюта України – це  грошові  знаки, що  перебувають  в  обігу та є законним  платіжним засобом на території України , кошти на рахунках, а також  у  внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.
Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або відносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України. 
Платіжні документи та інші цінні папери – акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи, виражені у валюті України, в іноземній валюті та монетарних металах.
Монетарні метали – золото і метали іридієво – платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів із цих металів та їх брухту.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993р. “Про систему валютного регулювання і контролю” до валютних операцій належать :
· операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій між резидентами у валюті України;
· операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;
· операції, пов’язані із ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію  України   та   вивезенням,   переказуванням  і  пересиланням  за  її межі валютних цінностей.
Валютні  операції  можуть  здійснюватися  як  громадянами  України ,  так   і громадянами іноземних держав. Відповідно до цього існують такі поняття, як “резидент” та “нерезидент”. Такий поділ пов’язаний із різним характером регулювання діяльності тих, хто здійснює свою діяльність відповідно до вітчизняного законодавства, та тих, хто функціонує в законодавчому оточенні іноземних держав. До резидентів на українському валютному ринку належать:
- фізичні  особи  (громадяни   України,  іноземні   громадяни,   особи   без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України , у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
- юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням  на території
України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;

- дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезидентами на українському валютному ринку є:
- фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
- юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з постійним місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяльності України;
- розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють  підприємницької діяльності на підставі законів України.
Широкий спектр валютних операцій, що здійснюються комерційними банками, вимагає їх систематизації. В процесі аналізу економічної літератури з даного питання виявлені різноманітні класифікаційні підходи до валютних операцій банку. Тому вважаємо за необхідне запропонувати узагальнену, достатньо повну класифікацію валютних операцій банків на основі їх поділу на торговельні і неторговельні операції в іноземній валюті. При цьому торговельними валютними операціями комерційних банків виступають операції з  купівлі-продажу іноземної валюти уповноваженими банками на міжбанківському ринку України на підставі ліцензії НБУ за дорученням і за рахунок резидентів і нерезидентів, а також для власних потреб. Всі інші операції, не пов’язані з торгівлею іноземною валютою на міжбанківському ринку України, виділимо як неторговельні операції.

 

Яндекс.Метрика >