...
Сутність касового обслуговування та правова основа його здійснення в установах банків. PDF Печать E-mail

Сутність касового обслуговування та правова основа його здійснення в установах банків.

Важливим напрямком діяльності комерційних банків є касові операції. Вони полягають у прийманні готівки від клієнтів, зарахуванні її на рахунки, збереженні прийнятих коштів та видачі готівки за вимогами клієнтів. Особливо важливим і відповідальним для банку є своєчасне і повне задоволення вимог клієнтів на видачу готівки. Від цього залежить довіра клієнтів до банку, їх можливість вільно розпоряджатися своїми коштами, нормально виконувати свої зобов’язання по заробітній платі та інших платежах, що здійснюються готівкою.
Касові операції мають велике значення для самих банків, для їхніх клієнтів і для банківської системи в цілому. Приймаючи готівку від клієнтів – юридичних та фізичних осіб, банки збільшують свої вільні резерви, за рахунок чого розширюють активні операції та забезпечують зростання доходів. Видаючи готівку клієнтам, банки стягують комісійну плату, яка поповнює їхні доходи. В операціях з готівкою банки можуть надавати своїм клієнтам чимало додаткових послуг (з інкасації, самообслуговування тощо), які також дають додаткові доходи.
Клієнти банків через касові операції надають своїм готівковим коштам депозитну форму, що сприяє їх кращому збереженню та використанню, одержанню додаткових доходів від депозитних процентів. Водночас у них зростає ймовірність втрат завдяки ризику неліквідності банків.
Банківська система, регулюючи касові операції, залучає готівку у внутрішньобанківських оборот. Завдяки цьому вона збільшує свої резерви і скорочує витрати на готівковий обіг, поліпшує структури грошової маси, підвищує регульованість і прозорість грошового обороту, обмежує використання грошей для обслуговування тіньових доходів.
Важлива роль касових операцій у діяльності банківської системи обумовлює необхідність їх централізованого регулювання. З метою його здійснення НБУ ухвалив три нормативні документи:
1.   Інструкцію №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України;
2.   Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні;
3.   Інструкцію №4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”.
Вказаними документами визначені основні вимоги до організації банками касового обслуговування клієнтів:  дотримання норм чинного законодавства та вимог нормативних актів НБУ щодо регулювання обсягів та структури грошової маси;  прогнозування установами НБУ готівкового обігу на підставі вимог основних напрямів грошово-кредитної політики та контроль за дотриманням прогнозних показників;  обмеження готівкової емісії відповідно до зміни реального обсягу попиту на готівку;  своєчасна видача установами банків готівки в межах наявних на рахунках коштів і на цілі, попередньо визначеними клієнтами в їх грошових чеках;  дотримання встановлених правил та порядку здійснення касових операцій, єдиних для всіх банків України.
Для здійснення касових операцій установи банків організовують прибуткові каси, в яких здійснюються приймання готівки від клієнтів, та вечірні каси, в яких здійснюється видача готівки. В банках з невеликими обсягами касових операцій можуть організовуватись об’єднані прибутково-видаткові каси. Якщо установа банку здійснює інкасацію виторгу клієнтів силами інкасаторського апарату, вона може створити, крім прибуткової каси, ще й касу перерахунку, в якій перераховується вміст інкасаторських сумок. Банки можуть організовувати також вечірні каси для приймання від клієнтів виторгу, який надходить після операційного дня банку. Видаткові операції вечірні каси не здійснюють.
Банківські касові операції базуються на організаційних засадах. Пов’язаних з регулюванням готівкового обігу. Це передусім складання прогнозованих розрахунків касових оборотів та організація контролю за виконанням прогнозованих показників з надходження і видач готівки; розроблення календаря видач готівки по днях місяця і по окремих клієнтах; у становлення для кожного клієнта ліміту залишку каси; визначення строків та порядку інкасації виторгу для організації торгівлі та сфери послуг тощо. Згідно з цими заходами кожний клієнт банку для одержання касових послуг повинен попередньо:
• розробити і подати банку прогнозований розрахунок своїх касових оборотів на квартал (якщо банк складає свій прогноз касових оборотів);
• повідомити банку визначений день одержання готівки на виплату заробітної плати та інші платежі;
• повідомити розрахунок ліміту й одержання встановленого банком ліміту залишку каси;
• подати прізвище особи, відповідальної за одержання і доставку готівки з банку, та спосіб її транспортування.
Операції з видачі та приймання готівки можуть здійснюватися також за допомогою банківських ідентифікаційних карток та банківських автоматів.
Банкомат – це пристрій для автоматизованого касового обслуговування клієнтів. Банкомати включаються в систему автоматизації банків і застосовуються з метою:  скорочення поточних витрат банків на ведення касових операцій;  розширення спектра банківських послуг для клієнтів;  розширення частки банку на ринку роздрібних послуг.
Досягнення цих цілей виправдовує значні первинні витрати на придбання банкоматів та їх встановлення, тому вони знайшли широке застосування в розвинутих країнах. Банкомати активно запроваджуються в банківську практику в Україні.
Сучасні банкомати можуть виконувати такі операції:
• інформувати клієнтів про стан їхніх рахунків;
• видавати готівку з рахунків;
• приймати готівку для розміщення на рахунках клієнтів;
• приймати готівку для погашення позичок;
• приймати доручення про переведення грошей з одного рахунка клієнтів на інший тощо.
Надання банкоматами вказаних послуг здійснюється за допомогою пластикових карток та ПІН-кодів клієнтів. Після кожної операції банкомат видає клієнту квитанцію з повною ї характеристикою (сума, час, порядковий номер, вид операції, назва банку тощо).
Порядок надання касових послуг через банкомати досить простий. Уклавши договір з клієнтом, банк видає йому за невелику плату пластикову картку та ПІН-код, повідомляє мережу розміщення банкоматів, якими він може користуватися, та режим їх роботи. Для клієнтів важливо, щоб банкомати працювали цілодобово і розміщувалися не тільки в приміщеннях банку чи його філій, а й у багатьох інших місцях. Тому банки прагнуть розмістити свої банкомати і в таких місцях, як великі торгівельні, сервісні центри, вокзали, центри розваг тощо.
Для одержання касових послуг клієнт за допомогою пластикової картки входить через зчитувальний пристрій у “пам’ять” банкомата і вводить туди за допомогою цифрової клавіатури свій ПІН-код. Упевнившись в ідентичному одержаної з двох каналів інформації,  банкомат дає дозвіл клієнту здійснювати будь-яку з операцій, висвітлених на спеціальному табло. За допомогою клавіатури клієнт дає банкомату команду на виконання вибраної операції, вказує її суму та по якому рахунку (поточному чи ощадному) здійснювати. Прийнявши та обробивши цю інформацію, банкомат через спеціальних пристрій (вікно) приймає або видає банкноти, а також видає квитанцію клієнту.
Використання банкоматів у касовому обслуговуванні пов’язане з підвищеним ризиком, особливо якщо вони розміщені поза приміщенням банку. Тому банкомати настроюються так, щоб посилити безпеку здійснюваних операцій. Якщо клієнт не може “ввійти” в банкомат за певну кількість спроб чи “спілкується” з ним довше встановленого часу, банкомат конфісковує пластикову картку.
Для успішного розвитку цього нетрадиційного для України виду банківських послуг важливо, щоб банки чітко і своєчасно забезпечували банкомати готівкою та підтримували їх у робочому стані. “Мовчазні” касири-автомати можуть не тільки скомпрометувати прогресивну ідею, а й причинити їх поломку розгніваними клієнтами, що дорого коштуватиме банку. Тому банки, що вирішили запроваджувати банкомати, повинні розробити дійову систему функціонального та сервісного обслуговування. Порядок забезпечення банкоматів готівкою визначений інструкцією №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків, затвердженою правлінням НБУ.

 

Яндекс.Метрика >