...
Призначення та характеристика банківських резервів. PDF Печать E-mail

Призначення та характеристика банківських резервів.

Комерційні банки формують резерви на покриття можливих втрат за активами у національній та іноземній валютах, включаючи розміщені депозити, надані кредити, придбані цінні папери, дебітор­ську заборгованість та інші активи.

НБУ визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютного, відсоткового та інших видів фінансового ризику банків.

Резерви для покриття можливого фінансового ризику, а також фонду гарантування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до законодавства України.
Розрахунок резервів за безнадійними активами комерційних банків здійснюється відповідно до порядку бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення ра­ніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України,
затвердженого постановою Правління НБУ від 16.12.1998 р. № 520, та змін до нього.
Порядок розрахунку резервів за можливими втратами із кредитними операціями комерційних банків здійснюється відповідно до положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комер­ційних банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 27.03.1998 р. № 122, та змін до нього.
Розрахунок резервів під знецінення цінних паперів комерційних банків здійснюється відповідно до інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами комерційних банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 30.12.1997 р. № 466, та змін до неї.

Залежно від джерел покриття резерви поділяють на:

- спеціальні

- загальні.
Спеціальні резерви створюються для відшкодування можли­вих збитків за кредитами, дебіторською заборгованістю банків та іншими активами. Загальні резерви є необхідним доповненням до спеціальних. Загальні резерви формуються за рішенням загальних зборів банку на різні види ризику за рахунок прибутку комерційних банків, який залишився після сплати дивідендів, а спеціальні резерви - відносяться на витрати комерційних банків. Загальні резерви збільшують розмір власних коштів комерційних банків, а спеціальні - зменшують. Створення загального резерву - це перерозподіл статей капіталу.
Загальні резерви створюються для відшкодування можливого непередбаченого ризику. Це дуже суттєво, оскільки обсяг капіталу може не зменшуватися в разі сформованого загального резерву в сумі, яка достатня для покриття збитків. Враховуючи цю обставину, керівництво банку та збори акціонерів повинні обрати правильну стратегію щодо напрямів розподілу прибутку. Формуючи спеціальні та загальні резерви, банк не лише застраховує свою діяльність від ризику втрат, а й забезпечує успішне вирішення проблемних пи­тань банківського менеджменту в майбутньому.

З огляду на якість активів обсяги сформованих резервів (насам­перед, спеціальних) відіграють роль індикатора якості банківських кредитних портфелів, портфелів цінних паперів, дебіторської заборгованості.
Створення резервів - це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку із урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризикованості його операцій.
Спеціальні резерви створюються за всіма видами активів у необхідних сумах. Види спеціальних резервів:

- під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України;

- під заборгованість інших банків;

- під дебіторську заборгованість за операціями банку;

- під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам;

- під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку;

- під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж;

- під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції;
на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю.
Для визначення розрахункової суми резервів під кредитний ризик у банку проводиться ретельна робота, передусім, щодо класифікації позик за ступенем ризику. Це дає змогу приймати відповідне управлінське рішення про якість кредитного портфеля банку та визначити напрями скорочення обсягів проблемних кредитів.
Комерційні банки формують резерви під стандартну й нестандартну кредитну заборгованість щокварталу.

 

Яндекс.Метрика >