...
Особливості структурної побудови банківського бухгалтерського балансу. PDF Печать E-mail

Особливості структурної побудови банківського бухгалтерського балансу.

Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції), операції пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури  (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операції, що їх виконують банки, може бути значно ширшим, але саме ці операції є обов’язковими, і тому їх називають базовими операціями комерційних банків. Усі банківські операції відображаються окремими статтями у банківському балансі.
Банківський баланс – це одностороння таблиця, верхня частина якої – актив, нижня – пасив. Банківський баланс являє собою елемент методу бухгалтерського обліку. Він узагальнює інформацію про стан фінансових ресурсів в двох ракурсах:
- З точки зору видів (залучених ресурсів) джерел формування ресурсів (пасив);
- За напрямками розміщення їх (активи).
Рівновага в банківському балансі є абсолютно об’єктивною, бо скільки залучено ресурсів, стільки їх може бути розміщено на ринку. Суттєвою відмінністю банківського балансу є трактування його натурально-речової форми. Банківські пасиви – осяжні, мають бути піддані інвентаризації  і матеріалізуються в грошово-речовій формі. Пасиви – це зобов’язання + власний капітал .
Ще однією особливістю банківського балансу є його оперативність, яка полягає в тому, що баланс складається щоденно і надає щоденно інформацію про стан банківських ресурсів та їх розміщення.
Активи банку – це напрямки розміщення банківських ресурсів (кредитна діяльність, інвестиційна діяльність). В більшій частині активи банку втрачають матеріально-речову форму і носять форму вимог банку до своїх клієнтів .
З метою оцінки ліквідності коштів банківські активи групуються за ступенем їх ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошову форму.

1. Абсолютно ліквідні активи – готівкові кошти в касі та залишки на коррахунках в інших банках (міжнародна практика). Для вітчизняних банків до розрахунків приймають лише касу та залишки на коррахунку в НБУ. Це первинні резерви ліквідних засобів, які не приносять доходів.

2. Високоліквідні активи – це такі активи, які можна швидко реалізувати на ринку і які мають високий рівень оборотності. У загальному випадку до їх складу включаються державні цінні папери, банківські акцепти, векселі та цінні папери першокласних емітентів. Це вторинні резерви ліквідних засобів, які приносять банку певний дохід.

3. Ліквідні активи – це такі, які можуть бути перетворені в грошову форму протягом певного періоду часу (наприклад, 30 днів). До цієї групи відносяться платежі на користь банку з термінами виконання в зазначений період, такі як кредити, в тому числі міжбанківські, строкові депозити банків тощо. До складу ліквідних активів включаються також інші цінні папери (окрім високоліквідних), які обертаються на ринку .

 

Яндекс.Метрика >