...
Нормативи ліквідності комерційного банку. PDF Печать E-mail

Нормативи ліквідності комерційного банку.

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами  виконання   зобов'язань  банку,  а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів  (надання кредитів,  інші витрати).
Ліквідними активами є кошти в касі, які відкриті в Національному банку та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.
Банківська діяльність піддається ризику ліквідності – ризику недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов`язаннями у зв`язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат.
У зв`язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому  рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов`язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів,  забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.  З метою контролю за станом ліквідності банків  Національний банк  установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).
Н4 Норматив миттєвої ліквідності  де

Ккр – кошти на коррахунку;

Ка – кошти в касі;

Рп – поточні рахунки клієнтів. Не менше 20%
Н5 Норматив поточної ліквідності  де

Апв – активи первинної та вторинної ліквідності.

З – зобов’язання банку.
Не менше ніж 30%,

з 01.07.20 02 – 35%,

з 01.01.2003 – 40%.
Н6 Норматив короткострокової ліквідності , де

Ал – ліквідні активи;

Зк – короткострові зобов’язання.
Не менше ніж 20%. 


Норматив миттєвої лiквiдностi  (Н4).
Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов`язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).

Норматив миттєвої лiквiдностi розраховується за формулою:

Н4=  х 100 %,

Де:
Ккр - кошти на кореспондентському рахунку.
Ка   - кошти в касі.
Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів у  касі та на кореспондентських рахунках  до зобов`язань банку, що обліковуються за  поточними  рахунками.
Нормативне значення нормативу (Н4) має бути не менше, ніж 20 відсотків.
Норматив поточної ліквідності  (Н5). Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов`язань банку.
Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються  вимоги і зобов`язання банку з кінцевим строком погашення  до  30 днів (включно). Норматив поточної ліквідності розраховується за формулою:
Н5=  х 100 %, Де:
Апв - активи первинної та вторинної ліквідності.
Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної ліквідності.
З - зобов’язання банку.
Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення  активів первинної та вторинної ліквідності до зобов`язань банку з відповідними строками виконання.
До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу поточної ліквідності належать:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в Національному банку та інших банках;

строкові депозити, які розміщені в Національному банку та інших банках;

боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком, у портфелі банку на продаж та  на  інвестиції;

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та на  інвестиції;

надані кредити.До зобов`язань  належать:

кошти до запитання;

короткострокові та довгострокові кредити, які одержані від Національного банку  та інших банків;

кошти бюджету України;

строкові депозити інших банків та клієнтів;

цінні папери власного боргу, емітовані банком;

субординований борг банку;

зобов`язання  за всіма видами гарантій, порук, авалів;

зобов`язання з кредитування, що дані клієнтам і банкам. Нормативне значення нормативу (Н5) має бути не менше, ніж:

30 відсотків, з 01.07.2002  –  35 відсотків,  з 01.01.2003 –  40 відсотків.

Норматив короткострокової ліквідності  (Н6).
Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов`язання  за рахунок ліквідних активів. Він визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов`язань.
Норматив короткострокової ліквідності розраховується за формулою:
Н6=  х 100 %,  Де:  Ал - ліквідні активи. Рп- поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової   ліквідності. Зк - короткострокові зобов`язання.
До розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються ліквідні активи та короткострокові зобов`язання з початковим строком погашення до одного року. До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової  ліквідності включаються:

готівкові кошти;

банківські метали;

кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку та інших банках;

короткострокові депозити, що розміщені в Національному банку  та інших банках;

короткострокові кредити, що  надані  іншим банкам. До  короткострокових  зобов`язань  включаються:

кошти до запитання;

кошти бюджету України;

короткострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків;

короткострокові депозити інших банків і клієнтів;

короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком;

зобов`язання за всіма видами гарантій, порук, авалів;

зобов`язання з кредитування, які надані банкам і клієнтам.
Нормативне значення нормативу (Н6) має бути не менше, ніж 20 відсотків.

 

Яндекс.Метрика >