...
Методи нарахування та визначення процентів. PDF Печать E-mail

Методи нарахування та визначення  процентів.

Існує дві концепції і відповідно два способи нарахування процентів:

- декурсивний;

- антисипативний.
Рекурсивний – це спосіб, коли проценти нараховують в кінці кожного інтервалу нарахування.
Декурсивна процентна ставка =позичковій – це відношення суми доходу, нарахованого за певний інтервал до суми, що була на початок даного інтервалу, виражена і процентах.

Антисипативний спосіб – це спосіб, коли проценти нараховують на початку кожного інтервалу нарахування.
Сума  процентних грошей визначається при допомозі нарощеної суми (борг + проценти).
Антисипативна процентна ставка – це виражене у процентах відношення суми доходу, що вплачується за певний інтервал до величини нарощеної суми, отриманої після (проходження) закінчення даного інтервалу.
Антисипативна процентна ставка = облікова ставка.
Сума, що видається = сума кредиту – процентні гроші.Дисконт (дохід) = сума кредиту – сума, що видається

У світовій практиці декурсивний спосіб нарахування процентів більш поширений. Антисипативний метод нарахування процентів використовується, як правило,  в умовах (в періоди) високої інфляції.
Примітка. В українській (російській) практиці поняття позичкового процента і облікової ставки з точки зору методу нарахування процентів не розділяються і називають терміном “процентна ставка”.
Термін “облікова ставка” вживається відносно ставки рефінансування НБУ.
Тому необхідно підкреслити, що по мірі розбудови ринкових відносин питання розмежування методів нарахування процентів набуває все більшої актуальності.При обох способах нарахування процентів процентні ставки можуть бути або простими, або складними.
Прості процентні ставки розраховуються як відношення доходу до однієї і тієї ж бази (початкового капіталу) протягом усього періоду нарахування.
Складані процентні ставки розраховуються як відношення доходу до різних величин (суми боргу + нараховані проценти) за попередні інтервали нарахування.
Нерозумінні різниці між видами процентних ставок і методами їх розрахунку можуть обернутися, не тільки у вигляді втраченої вигоди, але й у вигляді збитків.

 

Яндекс.Метрика >