...
Характеристика операцій по формуванню банківських ресурсів. PDF Печать E-mail

Характеристика операцій по формуванню банківських ресурсів.

Для успішної діяльності комерційних банків необхідно сформувати достатній за обсягом та оптимальний за структурою портфель банківських ресурсів.
Ресурси комерційних банків складаються із власного капіталу та зобов’язань банку і відображаються в пасиві банківського балансу. Операції, що пов’язані з формуванням банківських ресурсів називають пасивними операціями. За своїм походженням банківські ресурси неоднорідні, по скільки включають власні ресурси (капітал) і зобов’язання.
Капітал –це залишковий інтерес банку в його активах за мінусом зобов’язань. Сказане можна проілюструвати за допомогою базового балансового рівняння
А=К+З, де
А-активи;
К-капітал банку;
З-зобов’язання.
Звідси
К=А-З
Капітал банку формується з акціонерного або приватного капіталу шляхом  емісії акцій чи внесків засновників. Капітал відіграє роль своєрідного буфера, слугує захистом коштів вкладників і кредиторів, впливає на рівень надійності та довіри до банку з боку суспільства.
Зобов’язання банку –це чужі кошти, що залучені банком на умовах повернення, платоспроможності і строковості. Зобов’язання формуються за рахунок з депозитних і не депозитних джерел.
Перша група зобов’язань – це залучені на депозитних умовах кошти юридичних і фізичних осіб (депозитна база).
Якщо власних та залучених коштів банку не вистачає, то формується залучені ресурси, які називають не депозитними зобов’язаннями. Саме запозичені кошти банку складають другу групу банківських зобов’язань у вигляді позик грошових ресурсів на фінансовому ринку.
Специфіка банківської діяльності  полягає в тому, що  залучені і запозичені кошти складають більше 90% ресурсної бази комерційного банку.
Щодо складових елементів капіталу та джерел формування банківських ресурсів відмітимо наступне:
1. Капітал банку називають регулятивний капітал, який складається із основного капіталу (капіталу 1го рівня) та додаткового капіталу (2го рівня).
Основний капітал вважається незмінним і не підлягає передачі або перерозподілу. Він повинен повністю покривати поточні збитки.
Додатковий капітал має менш постійний характер і його розмір може змінюватись.
2. Залучені кошти – це основне джерело формування ресурсів комерційного банку. До них належить: залишки коштів на поточних, бюджетних, розрахункових рахунках клієнтів, ощадні і страхові вклади фізичних і юридичних осіб, вклади до запитання, різні види депозитних рахунків (заставні, брокерські, цільові депозити, депозити в іноземній валюті), а також кошти на кореспондентських рахунках інших банків (лоро- рахунки).
3. Залучені кошти - це позички банку, основними з яких є:
- позики у центральному банку – НБУ;
- позики у інших банків – партнерів;
- операції РЕПО;
- позики на міжнародних ринках;
- ринок депозитних сертифікатів;
- позики в небанківському секторі.

Підсумовуючи сказане, можна заключити, що діяльність банку на ринку активних операцій залежить від величини якості ( вартості строковості і т. п. ) сформованих банківських ресурсів в результаті ефективного здійснення пасивних операцій на фінансовому ринку.

 

Яндекс.Метрика >