...
Активні операції комерційних банків. PDF Печать E-mail

Активні операції комерційних банків.

Діяльність комерційних банків на ринку активних операцій – це право здійснювати розміщення банківських ресурсів відповідно до вимог діючого законодавства.
Розміщення мобілізованих банком ресурсів з метою отримання прибутку складає основу активних операцій банку.
Для українських банків найбільш розповсюдженими активними операціями є:
1. Касово – розрахункові операції.
2. Кредитування.
3. Інвестиційні операції.
4. Операції з іноземною валютою.
5. Інші операції.
Касові операції банків – це операції по прийманню та видачі готівки і цінностей клієнтам банку.
Розрахункові операції банків – це операції по обслуговуванню грошового обороту (готівкового та безготівкового) через систему безготівкових розрахунків і нормативну платіжну дисципліну.
Основу розрахункової діяльності складають безготівкові розрахунки.
Безготівкові розрахунки – перерахування повної суми коштів з рахунку платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.
Такі розрахунки проводяться банком на підставі документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
Кредитні операції складають більше 70% портфеля активів комерційних банків України і реалізують основну економічну функцію банків – функцію надання позик з метою отримання прибутку.
Інвестиційні операції – це діяльність банку по наданню послуг двох типів:
- випуск або розміщення цінних паперів на їх первинному ринку;
- з’єднання покупців і продавців діючих цінних паперів на вторинному ринку при виконанні функцій брокерів або дилерів.
- Інвестиційна діяльність пов’язана з розміщенням коштів в цінні папери з метою отримання прибутку.
Оптації з іноземною валютою включають всі можливі угоди, які укладаються на предмет купівлі – продажу іноземної валюти, а також угоди щодо страхування валютних ризиків.
Інші операції включають  перелік різновидних послуг, які надають банки на фінансовому  ринку. Серед них:
-   трастові (довірчі) послуги як для фізичних осіб (розпорядження спадщиною, управління власністю, опікунство і забезпечення збереження майна), так і для юридичних осіб (агентські послуги, розпорядження активами і інші);
- послуги зі збереження цінностей з нарахуванням клієнтам у розпорядження сейфа і т.і.;
- консультаційні та інформаційні послуги;
- гарантійні та посередницькі послуги;
- факторингові та  лізингові операції.

 

Яндекс.Метрика >