...
Конспект уроку:Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності PDF Печать E-mail

 

Освітня мета: сформувати поняття про здібності і обдарованість як індивідуальні психологічні особливості людини; навчити учнів за допомогою тестування визначати свої схильності до певного типу професій.

Основні поняття і терміни: обдарованість (загальна і спеціальна), талант, фізичні здібності, розумові здібності, схильність (нахил).

Обладнання: муляж головного мозку людини, таблиця «Головний мозок людини», диференційовано-діагностичний питальник.

Структура урок, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності. (Бесіда з учнями).

1. Ким ви хочете бути?

2. Чи хотіли б обрати професію своїх батьків? Відповідь обґрунтуйте.

3. Чи маєте схильність до омріяної вами професії?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Біологічні основи обдарованості окремих людей. (Розповідь, скла­дання схеми).

2. Особливості обдарованих дітей. (Самостійна робота учнів з підруч­ником. Вивчити, якими особливостями володіють обдаровані діти).

3. Види обдарованості: загальна і спеціальна. (Розповідь учителя, складання схеми).

4. Поняття про здібності. Розумові і фізичні здібності. Реалізація зді­бностей. (Розповідь учителя, складання схеми).

5. Професійні здібності. Визначення схильності до конкретного виду діяльності.

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Визначте, що називається здібностями людини:

а) усвідомлений потяг до якого-небудь виду діяльності;

б) здатність людини швидко досягати успіху в певній галузі;

в) сукупність психофізіологічних властивостей, які необхідні для виконання певних видів діяльності;

г) здатність точно і адекватно змінюватися під впливом комп­лексу несприятливих факторів.

2. Вкажіть, як називається високий ступінь спеціальної обдарова­ності:

а) звичка;

б) схильність;

в) талант;

г) здібність;

д) натхнення.

3. Щоб досягти віртуозної гри на музичному інструменті, потрібно:

а) мати лише музикальні здібності;

б) тривалий час навчатися грі на інструменті;

в) мати музикальні здібності й тривалий час навчатися грі на інструменті.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Із додаткових джерел зібрати якомога більше матеріалу про професію, яку мрієте обрати.

 

Яндекс.Метрика >