...
Екзаменаційні білети з біології PDF Печать E-mail

Білет №1
1.    Порівняйте умовні та безумовні рефлекси, поясніть їх біологічне значення.
2.    Які чинники сприяли поширенню покритонасінних рослин на Землі?
3.    Як надати першу допомогу при зупинці дихання?


Білет №2.
1.    Порівняйте будову скелета ссавців і людини та поясніть, чим зумовлені їх відмінності.
2.    Доведіть необхідність захисту довкілля.
3.    Як попередити захворювання серцево-судинної системи людини?


Білет №З
1.    Порівняйте будову рослинної та тваринної клітини; про що свідчить їх подібність?
2.    Яке значення соціальних чинників у процесі еволюції людини?
3.    Що таке СНІД і в чому полягає небезпека цього захворювання?


Білет №4
1.    Розкрийте взаємозв'язок будови і основних функцій різних типів тканин людини.
2.    Охарактеризуйте наслідки зниження народжуваності в Україні.
3.    Чому під впливом алкоголю і наркотиків особистість людини деградує?


Білет №5
1.    Охарактеризуйте різні види імунітету та визначте їх значення в житті людини.
2.    За рахунок чого і як птахи пристосувалися до різних умов середовища?
3.    Що таке гіподинамія та як впливає рухова активність на здоров'я людини?

Білет №6
1.    Поясніть взаємозв'язок складу крові та її функцій.
2.    Чому діяльність людини вважається екологічним фактором?
3.    Що спричиняє викривлення хребта та як його попередити?Білет №7
1.    Охарактеризуйте будову головного мозку людини та функції його відділів.
2.    Які особливості будови має дощовий черв'як та яке його значення у природі?
3.    Як надати першу допомогу при різних видах кровотеч?Білет №8
1. Обґрунтуйте взаємозв'язок у функціонуванні кровоносної та дихальної систем в організмі людини.
2.    Назвіть характерні особливості класу Ссавці.
3.    Яке значення загартовування організму? Способи загартовування.
Білет №9
1.    Охарактеризуйте особливості будови серця у зв'язку з його функціями.
2.    Дайте характеристику земноводних та опишіть ускладнення їх будови порівняно з рибами.
3.    Обґрунтуйте значення раціонального харчування для забезпечення нормальної життєдіяльності організму людини.


Білет №10
1.    Як відбувається гуморальна регуляція в організмі людини.
2.    Яку роль відіграють представники найпростіших у природі та житті людини?
3.    Як надати першу допомогу при тепловому та сонячному ударах?


Білет №11
1.    У чому полягають взаємозв'язок пластичного й енергетичного обміну, значення обміну речовин?
2.    Як впливає на здоров'я людини сучасний екологічний стан в Україні?
3.    Яку першу допомогу слід надати при опіках, електротравмах, обмороженні?


Білет №12
1.    Яке значення нервової регуляції в адаптації організму до умов навколишнього середовища?
2.    Назвіть, які рослини та тварини вашої місцевості занесено до Червоної книги України.
3.    Доведіть, що сон — це пристосування, яке захищає організм від перевтоми.

Білет №13
1.    Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів травлення.
2.    Розкрийте особливості вегетативного розмноження рослин та його практичне застосування у рослинництві.
3.    Як уникнути захворювань органів дихання? Профілактика захворювання на туберкульоз.


Білет №14
1.    Яку роль в організмі відіграють вітаміни і які наслідки їх відсутності?
2.    Охарактеризуйте гриби та лишайники. Яке їх значення у природі та в житті людини?
3.    Як надати першу допомогу при ударах, вивихах та переломах?

Білет №15
1.    Розкрийте взаємозв'язок будови та функцій органів дихання людини.
2.    Дайте коротку характеристику голонасінних і поясніть їх значення у природі та житті людини.
3.    Яких правил гігієни розумової діяльності слід дотримуватися?Білет №16
1.    Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів виділення.
2.    Охарактеризуйте особливості біології кліщів та заходи захисту від них.
3.    Як куріння впливає на організм людини?

Білет №17
1. У чому полягає і чим забезпечується бар'єрна функція шкіри?
2.     Охарактеризуйте особливості біології круглих червів та їх вплив на організм людини.
3.    Яку першу допомогу слід надати при отруєнні грибами та отруйними рослинами?


Білет №18
1.    Охарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і причини гіпо- та гіпертонії.
2.    Які заповідні території є в Україні та з якою метою вони створені?
3.    Що таке здоров'я? Які чинники сприяють збереженню здоров'я людини?


Білет №19
1.    Обґрунтуйте основні властивості та значення пам'яті в житті людини.
2.    За рахунок чого і як риби пристосовані до життя у воді?
3.    Яких правил гігієни органів слуху необхідно дотримуватися?


Білет №20
1.    Чим визначається поведінка людини?
2.    Розкрийте планетарне значення рослин.
3.    Яку першу допомогу слід надати при укусах отруйних тварин, що поширені на території України?

Білет №21
1.    Обґрунтуйте взаємозалежність будови та функцій органів зору людини.
2.    Назвіть особливості будови та значення комах у природі та в житті людини.
3.    Як запобігти захворюванням зубів?


Білет №22
1.    Обґрунтуйте основні правила підвищення працездатності м'язів.
2.    Розкрийте особливості будови мохів та їх практичне значення.
3.    Чим спричиняються хвороби, що передаються статевим шляхом та які їх наслідки?


Білет №23
1.    Поясніть взаємозалежність будови та функцій органів слуху людини.
2.    Як використовують знання про живлення рослин у догляді за ними?
3.    Яких правил гігієни органів зору слід дотримуватися?


Білет №24
1.    Розкрийте на конкретному прикладі механізм формування навичок та їх удосконалення.
2.    Розкрийте особливості будови водоростей та їх значення.
3.    Які основні шляхи потрапляння в організм людини радіонуклідів і як цьому запобігти?
Білет №25
1.    Розкрийте роль біологічних ритмів у житті людини.
2.    Дайте характеристику плазунів та опишіть ускладнення їх будови порівняно із земноводними.
3.    Як можна зменшити вплив негативних емоцій та організм?

 

Яндекс.Метрика >