...
Що вивчає астрономія. Зв'язок астрономії з іншими наука­ми, її значення. PDF Печать E-mail

Що вивчає астрономія. Зв'язок астрономії
з іншими наука­ми, її значення.


Астрономія  —  наука, що вивчає рух, будо­ву, походження і розвиток небесних тіл
і  їх  систем.  Нагромаджені  нею  знання  застосовуються  для практичних потреб
людства.
Астрономія  є  однією з найстародавніших наук, вона виникла на основі практичних
потреб  людини  й  розвивалася  разом з ними. Елементарні астрономічні відомості
вже  тисячі  років  тому  мали народи Вавілону, Єгипту, Китаю і застосовували їх
для вимі­рювання часу та орієнтування за сторонами горизонту.
І   в   наш   час  астрономію  використовують  для  визначення  точного  часу  й
географічних   координат   (у   навігації,   авіації,  кос­монавтиці,  геодезії,
картографії).  Астрономія допомагає дослі­джувати й освоювати космічний простір,
розвивати  космонавтику  й  вивчати  нашу планету з космосу. Однак цим далеко не
вичерпу­ються завдання, які вона розв'язує.
Наша  Земля  —  частина  Всесвіту.  Місяць і Сонце спричиняють на ній припливи і
відпливи.  Сонячне  випромінювання  та  його зміни впливають на процеси в земній
атмосфері  й  на  життєдіяль­ність організмів. Механізми впливу різних космічних
тіл на Землю також вивчає астрономія.
Курс  астрономії завершує фізико-математичну і природничо-наукову освіту, яку ви
здобуваєте в школі.
Сучасна  астрономія тісно пов'язана з математикою і фізикою, біологією і хімією,
географією,  геологією  і  космонавтикою. Вико­ристовуючи досягнення інших наук,
вона  в свою чергу збагачує їх, стимулює розвиток, висуваючи перед ними все нові
завдання.
Вивчаючи  астрономію,  слід  звертати  увагу на те, які відомості є достовірними
фактами, а які — науковими припущеннями, що з часом можуть змінитися.
Астрономія  вивчає  в космосі речовину в таких станах і мас­штабах, які не можна
створити  в  лабораторіях,  і  цим розширює фізичну картину світу, наші уявлення
про  матерію.  Усе це важливо для розвитку діалектико-матеріалістичного уявлення
про природу.
Наперед  визначаючи  настання  затемнень  Сонця і Місяця, появу комет, показуючи
можливість  природничо-наукового  пояснення походження й еволюції Землі та інших
небесних тіл, астрономія підтверджує, що межі людському пізнанню немає.
У  минулому столітті один з філософів-ідеалістів, доводячи обмеженість людського
пізнання,  твердив,  що,  хоч  люди й зуміли виміряти відстані до деяких світил,
вони  ніколи  не  зможуть  визна­чити  хімічний  склад зір. Проте незабаром було
відкрито  спектраль­ний  аналіз, і астрономи не тільки встановили хімічний склад
атмосфер  зір,  а  й  визначили їх температуру. Неспроможними виявилися й багато
інших  спроб установити межі людського пі­знання. Так, учені спочатку теоретично
оцінили  температуру  місячної поверхні, потім виміряли її із Землі за допомогою
термо­елемента  і  радіометодів,  згодом  ці  дані  були підтверджені прила­дами
автоматичних станцій, що їх створили і послали на Місяць люди.

Масштаби Всесвіту.

Ви  вже  знаєте,  що  природний  супутник  Землі  — Місяць — є найближчим до нас
небесним  тілом,  що  наша  планета  разом  з іншими великими і малими планетами
входить  до складу Сонячної системи, що всі планети обертаються навколо Сонця. У
свою  чергу Сонце, як і всі видимі на небі зорі, входить до складу нашої зоряної
системи  —  Галактики.  Розміри  Галакти­ки  настільки великі, що навіть світло,
поширюючись  зі швидкістю 300 000 км/с, проходить відстань від одного її краю до
іншого  за  сто  тисяч  років.  Таких  галактик у Всесвіті безліч, але вони дуже
далеко,  і  ми  неозброєним  оком  можемо  бачити  лише  одну з них — туманність
Андромеди.
Відстані  між  окремими  галактиками  звичайно  в  десятки  раз перевищують їхні
розміри.
Зорі  є  найпоширенішим  типом  небесних  тіл  у  Всесвіті,  а  галак­тики  і їх
скупчення  —  його  основними  структурними  одиницями.  Простір  між  зорями  в
галактиках  і  між  галактиками  заповнений  дуже розрідженою матерією у вигляді
газу,    пилу,    елементарних   частинок,   електромагнітного   випромінювання,
гравітаційних та магнітних полів.
Вивчаючи  закони руху, будову, походження й розвиток небес­них тіл та їх систем,
астрономія дає нам уявлення про будову і розвиток Всесвіту в цілому.
Проникнути  в  глибини  Всесвіту,  вивчити фізичну природу небесних тіл можна за
допомогою  телескопів  та  інших  приладів,  що  їх  має  у своєму розпорядженні
сучасна  астрономія  завдяки  успі­хам,  досягнутим  у  різних  галузях  науки і
техніки.

 

Яндекс.Метрика >