...
Церковна архітектура середньовіччя PDF Печать E-mail


Церковна архітектура середньовіччя


Доба   середньовіччя   –  це  досить  тривалий  історичний  період,  надзвичайно
насичений  подіями  в  культурному  житті людства. Термін середні “середні віки”
виникає  в  Італії  ХV-ХVІ  ст.  Деякі  італійські  гуманісти  під  цим терміном
розуміли  період  глибокого занепаду європейської культури, втілення догматизму,
релігійного   фанатизму,   придушення   свободи  особистості.  Період  виразного
домування  середньовічної  культури  у  Середземномор’ї  умовне поділяють на три
основні етапи:
Раннє Середньовіччя – ІV-VІІІ ст.;
Зріле Середньовіччя – ІХ-ХІІ ст.;
Пізнє Середньовіччя – ХІІІ-ХV ст.
Найважливішим  фактором  формування  і  розвитку  культури  Середньовіччя  стали
християнська релігія і церква.
В  архітектурі  нові  риси  починають  складатися  з  ІVст., коли виникають типи
храмів,  принципово  відмінні  від  своїх  античних  попередників, - видовжені й
часто  поділені  на  поздовжні  внутрішні  площі  церковні базиліки (з грецького
“царський  будинок”,  за  античності  базиліки  будували  як цивільні приміщення
громадського  призначення)  і поруч з ними центричні купольні споруди, квадратні
або  круглі  (ротонди),  що  виконували  функції  баптистеріїв  (хрещалень)  або
мортиріїв  (місць  поховання  або  лише  поклоніння  певним  святим,  переважно,
мученикам).  Оскільки  західна  архітектура  раннього Середньовіччя перебувала в
занепаді,  провідну  роль  в  архітектурному  будівництві відіграло візантійське
зодчество,  що  з  VІ-VІІ  ст. активно поширювалося і на Заході. З V ст. форми і
способи  побудови  храмів  починають усе більше варіюватися і ускладнюватися. До
нашого  часу збереглися кам’яні й цегляні храми V-VІ ст., в яких спостерігається
значне  розмаїття форм і планів при збереженні настрою зовнішньої монументальної
суворості,  яка  ефективно контрастує з розкішшю образотворчого та декоративного
вбрання  інтер’єрів.  Шедеври  серед  прямокутно-купальних базилік є храм Святої
Софії  в  Константинополі  )532-537,  архітектори  – Анфімій з Тралл та Ісидор з
Білета, з ХVІ ст. – мечеть Айя-Софія, сучасний вигляд та інтер’єр).
Величезний  купол  зведено  на  чотирьох  масивних  стовпах за допомогою парусів
(елементів  конструкції  у  вигляді  вигнутих  трикутників).  Вагу  центрального
купола частково приймають складні системи напівкуполів і колонад.
Мистецтво  середньовіччя  прийнято називати готичним, тому, що готика – це пошук
синтезу між архітектурою, живописом і скульптурою.
Є  такі  знамениті  готичні  собори  –  Собор  Паризької Богоматері (будівництво
розпочато  1208  р.),  Шарстрський  (1260  р.),  Амєнський (1258 р.), Кельнський
(1248   р.),  Страсбурзький  (1276  р.),  Міланський.  Будівництво,  добудова  і
часткова  реконструкція  більшості  готичних  соборів  нерідко  тривали протягом
століть.
З  часів  Карла  Великого виробляється так званий романський стиль: монастирські
церкви  нагадують  фортеці  з  малими і вузькими вікнами, приземленими колонами,
масивними  вежами. Все багатство скульптурних зображень зосереджено на головному
фасаді  і  в  середині  вівтаря,  розташованого  на  узвишші.  Все, разом узяте,
повинно  демонструвати  церковну могутність, велич духовного кліру і породжувати
в людині усвідомлення вчасного безсилля і нікчемності.
У  другій  половині  ХІІ  ст.  на  Заході,  перш  за  все  і  північній Франції,
народжується  інший  архітектурний  стиль  –  готичний.  Для  готики  характерне
устремління  споруди  вгору  за  рахунок  гострих стрімчастих шпилів, у стінах –
величезні  вікна  з  кольоровим,  мальовничо  розписаним  склом. Численні гостро
конусні  арки,  багатство  скульптур,  пишних  оздоб  – усе це надавало готичним
соборам  (Кафедральний  у  Львові, собори в Амєні, Парижі, Кельні) динамічності,
пробуджувало  релігійно-містичні  почуття.  Готичний  стиль використовувався і в
світських будовах.
Таким    чином,    у    надрах   середньовіччя   була   нагромаджена   величезна
духовно-культурна  енергія,  яка  сприяла  яскравому спалахові людського генія в
часі Відродження і Реформації.

 

Яндекс.Метрика >